VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 2 > Tietokannat ja APIt (TK00BG72)

Tietokannat ja APIt

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG72
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2023-2A, TK2023-2B6.1.2025 – 29.4.2025Antti MäkitaloSuomi1.12.2024 – 12.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat tekevät tietokantasovelluksen ja siihen kuuluvan dokumentaation.

Opiskelija tietää palvelintietokantojen peruskäsitteet ja tärkeimmät hallintatoimet. Opiskelija ymmärtää hyvän tietokantasuunnittelun merkityksen järjestelmän onnistumisessa. Hän osaa luoda ja hallinnoida valitun ratkaisun mukaisen monen käyttäjän tietokannanhallintajärjestelmän ja pystyy arvioimaan eri menettelyjen soveltumista käytännön tilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 55 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 80 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Palvelintietokannan hallinnan osa-alueet:
- yhteiskäytön ongelmat ja ratkaisut
- palvelintietokannan luonti ja hallinta
- palvelintietokannan ylläpidon tärkeimmät tehtävät

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten tietokantaratkaisut tehdään suurelta osin valitulla tietokannan hallintajärjestelmällä.

Kansainvälisyys

Oppilaitoksen alueella kansainvälistä liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten tietokantaratkaisut tehdään suurelta osin valitulla tietokannan hallintajärjestelmällä.

Opiskelumateriaali

Materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektiopiskelu

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti monipuolisen ja parhaiden käytäntöjen mukaan toimivan palvelintietokantaratkaisun hallintatehtävineen.

3=Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti ja ohjattuna toimivan palvelintietokantaratkaisun hallintatehtävineen.

1=Opiskelija tekee itsenäisesti ja ohjattuna valittuun tietojärjestelmään vähimmäiskriteerien mukaisen palvelintietokantaratkaisun hallintatehtävineen.

Arviointimenetelmät

Projektiryhmissä tehtävä laaja harjoitus.


Takaisin