VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 1 > Verkkoympäristön ohjelmointi (TK00BG62)

Verkkoympäristön ohjelmointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG62
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2023-1A, TK2023-1B21.8.2023 – 29.12.2023Jani PäivärintaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy Internet-sivustojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin periaatteisiin ja teknikoihin.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytettävyydeltään toimiva Internet-sivuston.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 80 h.
- Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 30 h
- Itsenäistä opiskelua 50 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään internetsivujen rakenteeseen ja niitten toteutukseen. Opetussisältönä HTML ja CSS-tyylitiedostot.
Jakson aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Internet -sivuston.

Aluevaikuttavuus

Turvataan osaaminen suunnitella ja toteuttaa paikallisesti internet sivustoja.

Kansainvälisyys

Sivuston toteuttamisessa hyödynnetään pääasiassa englannin kielistä kansainvälistä aineistoa. Osaaminen tuottaa internet sivustoja myös kansainväliseen käyttöön.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittamaa aineistoa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa itsenäisesti tuottaa

5 Virheettömän, julkaistun sivuston HTML ja CSS:llä
3 Julkaisukelpoisen sivuston HTML ja CSS:llä, jossa virheitä
1 Sivuston, jossa HTML ja CSS:n käyttö osoittaa perusteiden ymmärtämistä

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja päättötyö


Takaisin