VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 3 > 3D-tuotanto (TTSS3003)

3D-tuotanto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS3003
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2020-3A, TK2020-3B2.1.2023 – 30.4.2023Päivi RajalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 3D-grafiikan periaatteet ja työtavat sekä osaa mallintaa 3D-grafiikkaa ja toteuttaa 3D-animaatioita. Opiskelija osaa hyödyntää 3d-mallinnusmenetelmiä, teksturointia, valaistusta, renderöintiä ja kameratoimintoja. Opiskelija osaa käyttää 3D-mallinnusohjelmaa projekteissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h

Sisältö

Opintojakso sisältää kolmiulotteisen mallintamisen periaatteita, mallinnuksen tekniikoita ja työskentelymenetelmiä. Opintojaksolla mallinnetaan perusprimitiivejä, 2D- ja 3D-malleja ja koostetaan 3D-animaatioita. Mallinnetaan 3D-malli, joka tulostetaan 3D-tulostimella.

Aluevaikuttavuus

3D-mallinnusten tuotannossa huomioidaan alueen yritysten 3D-mallinnustarpeita.

Kansainvälisyys

Käytetään englanninkielistä opiskelumateriaalia

Opiskelumateriaali

Murdock, K. L. 2020. Autodesk 3ds Max 2020 Complete Reference Guide
verkkomateriaalit ja manuaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkkotuetut luennot, oppimistehtävät ja itsenäinen harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa käyttää 3D-animointiin ja -3D-grafiikkaan tarkoitettuja työkaluja erinomaisesti, ja hallitsee 3D-tuotannon periaatteet, menetelmät ja tekniikat erinomaisesti sekä osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan projekteissa.
3 = Opiskelija osaa käyttää 3D-animointiin ja -3D-grafiikkaan tarkoitettuja työkaluja hyvin, ja hallitsee 3D-tuotannon periaatteet, menetelmät ja tekniikat hyvin sekä osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan projekteissa.
1 = Opiskelija osaa käyttää 3D-animaatioon ja 3D-grafiikkaan tarkoitettuja työkaluja, ja tuntee 3D-tuotannon periaatteet, menetelmät ja tekniikat.

Arviointimenetelmät

tehtävät ja projektityö


Takaisin