VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 3 > Videotuotanto (TTSS3002)

Videotuotanto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS3002
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2020-3A, TK2020-3B24.10.2022 – 8.3.2023Klaus SalonenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee digitaalisessa videotuotannossa käytettävät työkalut ja menetelmät sekä ymmärtää kuvaamisen ja editoinnin periaatteet. Opiskelija osaa tuottaa videoita yhteisö- yritys- ja multimediatarkoitukseen sekä siirtämään ne nettiin ja upottamaan nettisivuille.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h

Sisältö

Käsikirjoitus, kuvaustilanteet ja valaistus sekä ääni. SD, HD ja UHD (4K) kuvaukset studiossa ja kentällä. VideoCam, DSLR ja ilmakuvaukset.
Mainos-, tuote-esitys-, haastattelu-, elokuva- ja dokumenttivideon eritysipiirteet sekä niiden kuvaus-, audio- ja editointitekniikat.

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten toimeksiannot.

Kansainvälisyys

Toimeksiantojen kansainvälinen ulottuvuus ja sopivuus kansainväliseen käyttöön.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teorialuennot ja harjoitukset

Arviointimenetelmät

Harjoitusten arviointi.


Takaisin