VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 3 > Web sisällönhallinta ja pelituotanto (TTSS3001)

Web sisällönhallinta ja pelituotanto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS3001
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2020-3A, TK2020-3B2.1.2023 – 30.4.2023Päivi RajalaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä (CMS) web-sivuston. Opiskelija ymmärtää sisällönhallintajärjestelmien ja sosiaalisen median mahdollisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkopelin sekä hallitsee peli- ja sisällöntuotannossa käytettyjä työkaluja ja menetelmiä sekä osaa tuottaa visuaalista ja interaktiivista Web-sisältöä. Opiskelija osaa koostaa multimediaelementejä verkossa julkaistavaksi.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Web-grafiikka

Sisältö

www-julkaiseminen, sisällönhallintajärjestelmät, käyttöliittymät ja visuaalisuus, animaatio ja liikegrafiikka, vuorovaikutteinen multimedia sekä peligrafiikka ja pelien suunnittelu.

Aluevaikuttavuus

Työelämälähtöiset harjoitukset

Kansainvälisyys

Osittain englanninkielistä materiaalia

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkkotuettu opetus ja projektityö

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä (CMS) web-sivuston erinomaisesti sekä toteuttaa pelin erinomaisesti
3 = Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä (CMS) web-sivuston hyvin ja toteuttaa hyvin pelin
1 = Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä (CMS) web-sivuston

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi


Takaisin