VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Verkkopalvelun toteutus ja testaus (TTSS2002)

Verkkopalvelun toteutus ja testaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS2002
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2020-2A, TK2020-2B3.1.2022 – 1.5.2022Klaus SalonenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa toimivan verkkopalvelun hyödyntäen sisällönhallintajärjestelmää. Opiskelija osaa arvioida verkkopalvelua ja sen käytettävyyttä. Opiskelija osaa testata verkkopalvelun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h työjärjestyksessä olevaa ja itsenäistä opiskelua ja oman oppimisen arviointia.

Sisältö

Verkkopalvelun suunnittelu ja toteuttaminen.
Sisällönhallintajärjestelmät verkkopalvelun tuotannossa.
Verkkopalvelun testaus ja käytettävyyden arviointi.

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten tarpeet huomioidaan opetuksessa

Kansainvälisyys

osittain englanninkielinen materiaali

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, harjoituksia ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

5 = Opiskelja osaa toteuttaa verkkopalvelun erinomaisesti hyödyntäen viimeisimpiä standardeja ja tekniikoita.
3 = Opiskelja osaa toteuttaa verkkopalvelun hyödyntäen viimeisimpiä standardeja ja tekniikoita.
1 = Opiskelja osaa toteuttaa verkkopalvelun

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja harjoitustyö. Numeerinen arviointi (0-5)

Harjoittelu

Knowledge from the course Network Services Design


Takaisin