VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Web-grafiikka (TTSS1003)

Web-grafiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS1003
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2020-2A23.8.2021 – 19.12.2021Päivi RajalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004TK2020-2B23.8.2021 – 19.12.2021Päivi RajalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa graafista kuvamateriaalia kuvankäsittelyohjelmalla. Opiskelija hallitsee kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat ja kuvankäsittelyohjelman peruskäytön. Opiskelija osaa tuottaa ja hyödyntää kuvamateriaalia web-palveluiden toteutuksessa. Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn peruskäsitteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Kuvankäsittelyohjelman toiminnot, tekniikat ja -työkalut, digitaaliseen kuvankäsittelyn hyödyntäminen projektissa ja kuvatuotannon tuotantoprosessi. Animaatiot, kuvien tuottaminen ja muokkaaminen sekä julkaiseminen.

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten toimeksiantoja

Kansainvälisyys

englanninkielistä opetusmateriaalia

Opiskelumateriaali

Opettajan ohjeistuksen mukaan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja verkkotuettu opetus, harjoitukset ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

5=Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen grafiikan ja digitaalisen kuvankäsittelyn työkalujen käytön erinomaisesti ja osaa soveltaa osaamistaan grafiikan tuotantoprojektissa.
3=Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisen grafiikan ja digitaalisen kuvankäsittelyn työkaluja hyvin.
1=Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisen grafiikan ja digitaalisen kuvankäsittelyn työkaluja.

Arviointimenetelmät

Arvioinnissa käytetään numeerista skaalaa (0-5).


Takaisin