VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Tietokantaratkaisut ja pilvipalvelut (TTSS1002)

Tietokantaratkaisut ja pilvipalvelut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS1002
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2020-2A, TK2020-2B3.1.2022 – 1.5.2022Antti Mäkitalo, Kenneth NorrgårdSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten pilvipalvelujen ja tietokantaratkaisujen toiminnan ja kykenee arvioimaan niiden käytettävyyttä. Hän kykenee toteuttamaan vaatimusten mukaisen ratkaisun ja ylläpitämään tietokantaa palvelimella ja pilvipalveluna.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 65 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietovarastojen perusteet, Tietokannat

Sisältö

SQL-kielen vaativa käyttö.
Tietokannan suunnittelumenetelmiä.
XML ja JSON
Tietovarastointi.
Selvitetään tietokantojen ylläpidon ja käytön rutiinit.
Pilvipalvelut

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten tietokantaratkaisut tehdään suurelta osin valitulla tietokannan hallintajärjestelmällä.

Kansainvälisyys

Oppilaitoksen alueella kansainvälistä liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten tietokantaratkaisut tehdään suurelta osin valitulla tietokannan hallintajärjestelmällä.

Opiskelumateriaali

Opettajan web-sivut ja Internetistä saatava ajankohtainen materiaali.
Hovi, Huotari, Lahdenmäki (2005): Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, ISBN 9789518462623
Hovi, Hervonen, Koistinen (2009): Tietovarastot ja Business Intelligence, ISBN 9789510347928

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Progressiivisia harjoituksia.

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa käyttää tietokantoja monipuolisesti.
Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa tietovarastoinnin menetelmiä.
3=Opiskelija osaa käyttää tietokantojen eri piirteitä.
Opiskelija tuntee tietovarastoinnin menetelmiä.
3=Opiskelija osaa käyttää tietokantojen eri piirteitä.
Opiskelija tietää tietovarastoinnin menetelmien peruskäsitteistön.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).
Opintojakson alussa sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa perustuuko arviointi tenttiin vai tehtäviin vai molempiin.


Takaisin