VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 3 > Tutkimusmenetelmät ja raportointi (TTKA0804)

Tutkimusmenetelmät ja raportointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0804
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2020-3A, TK2020-3B22.8.2022 – 30.4.2023Pia Liedes, Päivi RajalaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä ICT-alan tutkimusta, perehtyy opinnäytetyön tekemiseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen, valitsee sopivan tutkimuksellisen lähestymistavan ja tutkimusmenetelmät. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opinnäytetyönsä mahdollisimman pitkälle ja noudattaa korkeakoulunsa opinnäytetyön ohjeita. Opiskelija oppii tutkimuksen raportointia ja kielenhuoltoa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108h.

Sisältö

Aiheen valinta
Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmät
Aineistonkeruumenetelmät
Teoreettinen viitekehys
Tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöprosessi

Aluevaikuttavuus

Opinnäytetyön toimeksiantajat ovat alueemme yrityksiä.

Kansainvälisyys

Monet opinnäytetyön toimeksiantajat ovat kansaivälisiä yrityksiä.

Opiskelumateriaali

- Vaasan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyöohje.
- Hirsjärvi, S., Remes P. & Sajavaara P. 2000. Tutki ja kirjoita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, henkilökohtainen ohjaus, WorkShopit

Arviointikriteerit

5 = opiskelija on valinnut oman aiheen ja oma opinnäytetyön raportti on edennyt erinomaisesti. Hän hallitsee erinomaisesti tutkimuksensmenetelmät ja raportoinnin.
3 = opiskelija on valinnut oman aiheen ja tehnyt tutkimussuunnitelman. Oma opinnäytetyön raportti on edennyt. Hän hallitsee hyvin tutkimuksensmenetelmät ja raportoinnin.
1 = opiskelija ymmärtää tutkimusmenetelmiä ja tutkimustyön perusteita. Oman opinnäytetyön suunnitelma on valmis.

Arviointimenetelmät

numeerinen arviointi


Takaisin