VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Ohjelmistokehitys I (TTKA0715)

Ohjelmistokehitys I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0715
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Norrgård, Kenneth
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2020-2A, TK2020-2B23.8.2021 – 19.12.2021Kenneth NorrgårdSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien kehittämisen prosessin.
Opiskelija ymmärtää käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä ja oliomallintamisen ja oliokeskeiset menetelmät. Opiskelija osaa soveltaa mallinnuskieltä järjestelmän kehittämisessä eri sovellusalueilla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjelmoinnin perustietämys ja systeemityön perustietämys.
Ohjelmointi perusteet ja käyttöliittymien -opintojaksojen antama osaaminen tai muulla tavalla ansaittu vastaava osaaminen.

Sisältö

Systeemityömallit ja menetelmät, oliokeskeinen systeemityö, UML ja CASE-väline. Yleisimmät prosessimallit, perinteinen ja kevyet mallit. Analyysi ja suunnitteluvaihe. Työskentely oliokehitysprojektissa.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan antama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Learning by doing–-methodi.
Luennot, aktivoiva kysely, roolipeli, oppimistehtävät, projektitehtävä

Arviointikriteerit

5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan (noin 90%) kurssin vaatimuksista ja pystyy itsenäisesti
3: Opiskelija ymmärtää perusteellisemmin ja laajemmin oliomallinnuksen elementit ja soveltamisen (noin 60%) . Hän pystyy tekemään analyysivaiheen ja suunnittelemaan sovelluksen UML:n merkintävavoilla.

1: Opiskelija ymmärtää perusteet oliomallinnuksesta (noin 40%)ja pystyy suunnittelemaan rajattuja kokonaisuuksia.

Arviointimenetelmät

Luennot ja oppimistehtäviä – saa suorituspisteitä,
Koe (2 kpl välikokeet),
Oliokehitysprojekti arvioidaan erikseen.
Kurssi on hyväksytty jos osasuoritukset on suoritettu hyväksytysti.
1-5 arvosana.


Takaisin