VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Tietokannat (TTKA0713)

Tietokannat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0713
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2020-2A23.8.2021 – 15.1.2022Antti MäkitaloSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004TK2020-2B23.8.2021 – 15.1.2022Antti MäkitaloSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelijat tekevät tietokantasovelluksen ja siihen kuuluvan dokumentaation.

Opiskelija tietää palvelintietokantojen peruskäsitteet ja tärkeimmät hallintatoimet. Opiskelija ymmärtää hyvän tietokantasuunnittelun merkityksen järjestelmän onnistumisessa. Hän osaa luoda ja hallinnoida valitun ratkaisun mukaisen monen käyttäjän tietokannanhallintajärjestelmän ja pystyy arvioimaan eri menettelyjen soveltumista käytännön tilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 104 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 52 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjelmoinnin perusteet I ja II

Sisältö

Palvelintietokannan hallinnan osa-alueet:
- yhteiskäytön ongelmat ja ratkaisut
- palvelintietokannan luonti ja hallinta
- palvelintietokannan ylläpidon tärkeimmät tehtävät

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten tietokantaratkaisut tehdään suurelta osin valitulla tietokannan hallintajärjestelmällä.

Kansainvälisyys

Oppilaitoksen alueella kansainvälistä liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten tietokantaratkaisut tehdään suurelta osin valitulla tietokannan hallintajärjestelmällä.

Opiskelumateriaali

Ohjelmoinnin materiaali julkaistaan kurssin omilla sivuilla.
MSDN Libraryn on-line documentation -sivustot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektiopiskelu

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti monipuolisen ja parhaiden käytäntöjen mukaan toimivan palvelintietokantaratkaisun hallintatehtävineen.

3=Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti ja ohjattuna toimivan palvelintietokantaratkaisun hallintatehtävineen.

1=Opiskelija tekee itsenäisesti ja ohjattuna valittuun tietojärjestelmään vähimmäiskriteerien mukaisen palvelintietokantaratkaisun hallintatehtävineen.

Arviointimenetelmät

Numeroarviointi (0-5).
Arvioitavat osat:
- palvelintietokantojen portfolio,
- koe


Takaisin