VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Ohjelmistokehitys II (TTKA0712)

Ohjelmistokehitys II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0712
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2020-2A23.8.2021 – 30.1.2022Magnus SundellSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004TK2020-2B23.8.2021 – 30.1.2022Magnus SundellSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelijan ammattimainen ohjelmointitaito syvenee. Opiskelija oppii oliopohjaisen ohjelmoinnin ja tietokantaohjelmoinnin perusteet ja osaa soveltaa niitä eri tilanteissa. Opiskelijat tekevät web-tietokantasovelluksen ja siihen kuuluvan dokumentaation. Ohjelmoinnin välineet: PHP ja MySQL

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 65 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjelmoinnin perusteet I ja II

Sisältö

Oliopohjainen ohjelmointi.
Tietokantaa käyttävän sovelluksen toteuttaminen:
- liiketoimintasääntöjen toteuttaminen oliopohjaisesti
- tietokantarajapinnan ohjelmointi
- sovelluksen tuottamisen kokonaisuus

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten ohjelmistokehitys tehdään suurelta osin valituilla ohjelmointivälineillä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opitaan liiketalouden järjestelmien ohjelmointitaitoja, jotka ovat käytössä samantapaisina ympäri maapalloa.

Opiskelumateriaali

Ohjelmoinnin materiaali julkaistaan kurssin omilla sivuilla.
MSDN Libraryn on-line documentation -sivustot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektiopiskelu

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa ohjelmoida monipuolisen, käyttäjäystävällisen tietokantasovelluksen

3=Opiskelija osaa ohjelmoida käyttäjäystävällisen tietokantasovelluksen.

1=Opiskelija ohjelmoi käyttäjäystävällisen tietokantasovelluksen malliratkaisujen tapaan.

Arviointimenetelmät

Numeroarviointi (0-5).
Oliopohjaisen ohjelmoinnin osalta koe.
Arvioidaan ohjelmoinnin projektityö vaiheittain.


Takaisin