VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > Ohjelmoinnin perusteet II (TTKA0709)

Ohjelmoinnin perusteet II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0709
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Tuomaala, Raija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B4.1.2021 – 2.5.2021Magnus Sundell, Raija TuomaalaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä käyttäjäystävällisen, jäsennellyn käyttöliittymäsovelluksen, jossa käytetään perusrakenteita ja taulukoita.

Opiskelija tuntee ohjelmoinnin ryhmätyöluonteen asettamat haasteet ja ymmärtää ohjelmoinnin parhaiden käytäntöjen merkityksen.

Opiskelija oppii luomaan ohjelmistotuotannon dokumentteja suunnitelmallisesti ja standardin mukaisesti. Opiskelija sisäistää kuvaamisen tarpeen ja merkityksen kehittämisen aikana ja käyttöönoton jälkeen ylläpidon apuvälineenä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei ole.

Sisältö

Käyttöliittymäsovelluksen ohjelmointi.
Olio-ohjelmointi.
Perusrakenteet, array-taulukot, kokoelmaluokat.
Ohjelmistotuotannon dokumentit.

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten ohjelmistokehitys tehdään suurelta osin Microsoftin tuotteilla ja C#-ohjelmointikielellä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opitaan liiketalouden järjestelmien ohjelmointitaitoja, jotka ovat käytössä samantapaisina ympäri maapalloa.

Opiskelumateriaali

MSDN Libraryn on-line documentation -sivustot. Opiskelijoilla on oikeus maksutta asentaa kotikoneille ohjelmointiympäristö ja sen help-dokumentit.
Ohjelmoinnin materiaalia julkaistaan myös kurssin omilla sivuilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot,
ryhmätyöt,
ohjelmoinnin projektityö.

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa suunnitella, ohjelmoida ja dokumentoida käyttäjäystävällisen WPF-sovelluksen sekä osaa soveltaa ohjelmoinnin perusrakenteita monipuolisesti.
Opiskelija osaa dokumentoida sovelluksen.
3=Opiskelija osaa ohjelmoida ja dokumentoida käyttäjäystävällisen WPF-sovelluksen sekä osaa soveltaa ohjelmoinnin perusrakenteita.
1=Opiskelija osaa ohjelmoida ja dokumentoida käyttäjäystävällisen, malliratkaisuja muistuttavan WPF-sovelluksen

Arviointimenetelmät

Koe 20%
Tehtävät 20%
Projektityö 60%


Takaisin