VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > Ohjelmoinnin perusteet I (TTKA0708)

Ohjelmoinnin perusteet I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0708
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Tuomaala, Raija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B26.10.2020 – 7.3.2021Magnus Sundell, Raija TuomaalaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja –toiminnot. Hän osaa tehdä yksinkertaisen, jäsennellyn graafisen käyttöliittymäsovelluksen, jossa käytetään perusrakenteita ja taulukoita. Opiskelija ymmärtää hyvän ohjelmointitavan merkityksen ammattimaisessa ohjelmoinnissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 39 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 42
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Ohjelmoinnin perusrakenteet.
Olio-ohjelmointi alusta alkaen.
Windows-ohjelmointi.
Arrays.
Runsaasti harjoituksia.
Ohjelmointityö.

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten ohjelmistokehitys tehdään suurelta osin Microsoftin tuotteilla ja C#-ohjelmointikielellä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opitaan liiketalouden järjestelmien ohjelmointitaitoja, jotka ovat käytössä samantapaisina ympäri maapalloa.

Opiskelumateriaali

Materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjelmoinnin tietojen ja taidon hankkiminen
- luennoilla
- harjoituksilla
- ryhmätöillä

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja -toiminnot sekä osaa käyttää niitä uusien algoritmien muodostamiseen
3=Opiskelija osaa ohjelmoinnin perusrakenteet ja -toiminnot sekä pystyy tekemään malliratkaisuja muistuttavia sovelluksia
1=Opiskelija tietää ohjelmoinnin perusrakenteet ja -toiminnot ja pystyy ohjelmoimaan malliratkaisujen mukaiset sovellukset

Arviointimenetelmät

Ohjelmointi:
Kurssikoe 70%,
Tehtävät 30%


Takaisin