VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > Tietojärjestelmän rakentaminen II (TTKA0702)

Tietojärjestelmän rakentaminen II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0702
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B4.1.2021 – 2.5.2021Antti Mäkitalo, Raija TuomaalaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelijan ammattimainen ohjelmointitaito syvenee. Opiskelija oppii tietokantaohjelmoinnin perusteet ja osaa soveltaa niitä eri tilanteissa. Opiskelijat tekevät tietokantasovelluksen ja siihen kuuluvan dokumentaation.

Opiskelija oppii käytännössä ohjelmistotuotannon tekniikoita, ryhmätyöskentelyä, projektityöskentelyä ja dokumentointia. Opiskelija toteuttaa ensimmäinen todellisen projektin muotoinen työ ryhmätyönä ja kyseessä on jokin ei-triviaali ohjelmisto tai sen osa.

Opiskelija osaa tuottaa asiakkaan määrittelemän ohjelmiston ensimmäinen kehitysversio (prototyyppi).

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietojärjestelmän rakentaminen I -opintojakso tai muulla tavalla hankittu vastaava osaaminen.

Sisältö

Harjoitellaan käyttämään ohjelmistotuotannon välineitä ja menetelmiä hyvin aitoa projektia vastaavassa tilanteessa ja saada sovellusprojektikokemusta.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan antama.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ryhmätyö. Vanhempi opiskelija toimii projektipäällikkönä.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija pystyy tuottamaan sovelluksen, jossa on vaadittavat ominaisuudet laajasti toteutettuna.

3: Opiskelija pystyy osallistumaan ryhmätyöskentelyyn aktiivistesti ja tuottavasti. Osaa suunnitella ja ohjelmoida annetun sovelluksen.

1:Opiskelija pystyy tekemään alkeellisen sovelluksen.


Työ palautetaan aikataulun mukaan valmiina tai keskeneräisenä.

Arviointimenetelmät

Suunnittelee ja toteuttaa suppean tietojärjestelmän opetetuilla tavoilla, käyttöliittymän ja tietokannan. Osaa esittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Osaa dokumentoida työnsä.

Työ palautetaan aikataulun mukaan valmiina tai keskeneräisenä.


Takaisin