VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 3 > Kyberturvallisuus (TTKA0608)

Kyberturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0608
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005TK2020-3A2.1.2023 – 30.4.2023Antti MäkitaloSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3006TK2020-3B2.1.2023 – 30.4.2023Antti MäkitaloSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on muodostaa kokonaisnäkemys tietoturvasta painottaen tietoliikenneverkkojen tietoturvaratkaisuja. Opintojaksolla teoriaa havainnollistetaan käytännön harjoitusten avulla. Käytännön harjoitukset tehdään tietoliikenneluokassa, jossa käytetään VirtualBox-sovellusta harjoitusympäristönä.

Opiskelijan työmäärä

81 h; lähiopetusta 39 h; itsenäistä opiskelua 42 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Yleistä tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta: taustaa, uhkia, riskejä; kryptologian perusteita: salakirjoitus, kryptoalgoritmeja; haittaohjelmat; tietoturvan toteutuksesta: uhkien analysointi, tietoturvakartoitukset, tietoturvapolitiikka; tietoliikenteen tietoturva: LAN, WLAN, palomuuri, etäyhteydet, verkon valvonta.

Aluevaikuttavuus

Kyberturvallisuus on oleellisen tärkeä alueen yrityksille. Laadukkaalla ja hyvin totetutetulla tietoturvaratkaisulla yritykset saavat kilpailuetua.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti.

Opiskelumateriaali

Materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

1 - Opiskelija hallitsee tietoturvaan liittyvää keskeistä käsitteistöä
3 - Opiskelija osaa arvioida ja kehittää yrityksen tietoturvaa tietoliikenteen ja myös koko yrityksen toiminnan kannalta.
5 - Opiskelija pystyy toimimaan tietoliikenteen tietoturvaa kehittävässä projektiryhmässä tavoitteellisesti asiantuntijatehtävissä.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe ja harjoitukset.


Takaisin