VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot (TTKA0607)

Käyttöjärjestelmät ja lähiverkot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0607
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B4.1.2021 – 2.5.2021Antti MäkitaloSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii työaseman ja palvelimen käyttöjärjestelmistä keskeisen sisällön. Opiskelija saa tarvittavat tiedot ja taidot, jotta hän kykenee hallitsemaan palvelimen ja työaseman käyttöjärjestelmiä. Tietoliikenneosaamista syvennetään lähiverkkojen osalta ja perehdytään verkon aktiivilaitteiden konfigurointiin. Opiskelijaa oppii verkon valvontaan kuuluvat keskeiset käsitteet ja toiminnot.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h, josta lähiopetusta 68 h ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 67 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietokoneverkkojen perusteet

Sisältö

Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmät. Verkon aktiivilaitteiden konfigurointi ja hallinta. Verkon valvonta.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti tietotekniikan infrastruktuurin osalta.

Opiskelumateriaali

Opintojakson Moodle-toteutuksen materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 - opiskelija hallitsee käyttöjärjestelmien ominaisuudet, lähiverkon rakenteen verkon palvelimien, työasemien ja verkon valvonnan toiminnot. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti yrityksen tietoliikenne/laitteisto ratkaisusta vastaavan tiimin jäsenenä.

3 - opiskelija hallitsee käyttöjärjestelmien ominaisuudet ja lähiverkon rakenteen.

1 - opiskelija tuntee käyttöjärjestelmien perusteet ja lähiverkon peruskäsitteet

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.


Takaisin