VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > Tietokoneverkkojen perusteet (TTKA0606)

Tietokoneverkkojen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0606
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B24.8.2020 – 20.12.2020Antti MäkitaloSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lähiverkon perusteet ja palvelut sekä tietää lähiverkkojen kaapeloinnin periaatteet. Opiskelija hallitsee lähiverkon dokumentoinnin ja TCP/IP-verkkojen perusrakenteen. Opintojakson pääpaino on lähiverkkojen teorian ja käytäntöjen hallinnassa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
-työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 67 h
-itsenäistä opiskelua: 68 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

PC-tekniikka

Sisältö

Lähiverkon palvelut. Lähiverkkojen rakenne ja keskeiset verkon aktiivilaitteet. Ethernet ja OSI-malli. TCP/IP-verkkojen keskeiset palvelut.

Aluevaikuttavuus

Opintojakson sisältö tukee alueen yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen tietoliikenteen osalta.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti tietoliikenteen osalta.

Opiskelumateriaali

Hakala M., Vainio M., Tietoverkon rakentaminen, Docendo, 2005
Opintojakson Moodle-toteutuksen materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, käytännön harjoitukset+demot ja laboratoriotyöt projektiryhmissä.

Arviointikriteerit

5 - Opiskelija hallitsee lähiverkon peruspalvelut, kaapeloinnin rakenteen ja TCP/IP-verkkojen perusteet. Opiskelija osaa lisäksi suunnitella ja dokumentoida lähiverkon sekä toimia tavoitteelisesti yrityksen tietoliikenteestä vastaavan tiimin jäsenenä.

3 - Opiskelija hallitsee lähiverkon peruspalvelut, kaapeloinnin rakenteen ja TCP/IP-verkkojen perusteet.

1 - Opiskelija tuntee lähiverkon peruspalvelut, kaapeloinnin rakenteen ja TCP/IP-verkkojen perusteet.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät.


Takaisin