VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > PC-tekniikka (TTKA0603)

PC-tekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0603
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B24.8.2020 – 20.12.2020Antti MäkitaloSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan tietokoneen toimintaperiaatteen, peruskomponentit ja rakenteen sekä tietää laitteiston ja ohjelmistojen ylläpitovaatimukset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 40 h, josta opintoprojektiin varataan 30 h.
Itsenäistä opiskelua 41 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita.

Sisältö

Tietokoneen historia. Tietokoneen toimintaperiaate mallinnettuna mikrotietokonelaitteiston avulla, prosessorin toiminta ja väyläratkaisut, massamuistit, näyttötoiminto, tietoliikenne, merkittävimmät oheislaitteet käyttöjärjestelmä ja sen tehtävät.

Aluevaikuttavuus

Opintojakson sisältö tukee alueen yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen tietotekniikan infrastruktuurin osalta.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti tietotekniikan infrastruktuurin osalta.

Opiskelumateriaali

Opintojakson Moodle toteutukseen on koottu keskeinen materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja projektityö, jossa suunitellaan ja toteutetaan yrityksen tietoliikenne ja laitteistoratkaisun perusteet.

Arviointikriteerit

5 - opiskelija pystyy kehittämään ja hallinnoimaan yrityksen laitteistoratkaisua ja toimimaan tavoiteellisesti laitteistoratkaisusta vastaavan tiimin jäsenenä.
3 - opiskelija osaa mitoittaa tietokonelaitteiston yrityksen toimintaa vastaavaksi ja ymmärtää tietokonelaitteiston hallintaa.
1 - opiskelija tuntee tietokonelaitteiston peruskäsitteet ja termit.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe ja projektityö. Projektityö pakollinen ja arviointi kokeen perusteella.


Takaisin