VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > IT-ammattilaisen työvälineohjelmia (TTKA0502)

IT-ammattilaisen työvälineohjelmia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0502
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Wahlman, Erik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B26.10.2020 – 2.5.2021Erik WahlmanSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy it-ammattilaisen käyttämiin työvälineohjelmiin ja ymmärtää ohjemien logiikkaa ja käyttötarkoituksia. Opiskelija pystyy käyttämään ohjelmia ammattimaisesti ja soveltamaan osaamistaan eri tilanteisiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Tekstinkäsittelyssä painotetaan monisivuisten asiakirjojen tekniikoita, taulukoita ja asiakirjamalleja.

Esitysgrafiikassa opetellaan vektorigrafiikan perusteet, animaatiot, dian perustyylin ja sekä esitysmallien laatimista.

Taulukkolaskennassa painotetaan kaavojen laatimista ja kaavoissa käytettäviä soluviittauksia sekä funktioita. Lisäksi käsitellään kaavioita, suuria laskenta-arkkeja, kuten esimerkiksi pivot-taulukoita ja osasummia. Tutustutaan makrojen laatimiseen.

Harjoitellaan eri ohjelmien välistä yhteistoimintaa.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen yritysten tarpeet ja opetellaan taitoja jotka ovat hyödyllisiä kansainvälisessa liiketoiminnassa.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen yritysten tarpeet ja opetellaan taitoja jotka ovat hyödyllisiä kansainvälisessa liiketoiminnassa.

Opiskelumateriaali

- Microsoft Office ohjelmien manuaalit
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, harjoitustyöt sekä osatentit.

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa IT-ammattilaisen työvälineohjelmien edistyneitä ominaisuuksia ja osaa ratkaista niihin liittyvät ongelmatilanteet.

3 = Opiskelija osaa IT-ammattilaisen työvälineohjelmien peruskäytön ja tavallisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen.

1 = Opiskelija osaa IT-ammattilaisen työvälineohjelmien peruskäytön.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja osatentit


Takaisin