VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > Yrityksen tietoturva (TTA0306)

Yrityksen tietoturva

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTA0306
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B8.3.2021 – 13.6.2021Antti MäkitaloSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen tietoturvan perusrakenteet ja osaa arvioida tietoturvan toteutustamenettelyjä. Hän voi osallistua yrityksen tietoturva kehittämisprojekteihin ja on motivoitunut tietoturvan kehittämiselle.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
Lähiopetusta 4 h
Verkko-opetusta 77 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita.

Sisältö

Yrityksen tietoturva muodostaa laajan kokonaisuuden ja tämän
opintojakson sisältö painottuu kokonaisnäkemyksen muodostamiseen. Opintojakson aikana perehdytään yrityksen tietoturvan perusrakenteisiin ja keskeiseen käsitteistöön.
Käydään läpi tietoturvan osa-alueet ja pohditaan niiden toteuttamistapoja. Opintojaksolla käsitellään myös erilaisia tietoturvan kartoitusmenettelyjä.

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali julkaistaan opintojakson Moodle toteutuksessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteteutetaan verkko-opetuksena.
Opintojakson suorittaminen perustuu opintojakson aikana tehtäviin harjoituksiin. Harjoitukset tehdään ja palautetaan viikoittain.

Arviointikriteerit

5 - Opiskelija hallitsee tietoturva-asioita niin, että voi osallistua tietoturvaa kehittävään projektiryhmään.
3 - Opiskelija osaa arvioida yrityksen tietoturvan tilaa ja hahmottaa tietoturvan merkityksne yritykselle.
1 - Opiskelija hallitsee tietoturvaan kuuluva peruskäsitteistöä.

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu palautettaviin harjoitustehtäviin.


Takaisin