VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > Käytettävyys ja käyttöliittymät (TTA0102)

Käytettävyys ja käyttöliittymät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTA0102
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B24.8.2020 – 20.12.2020Päivi RajalaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja käytettävyyden periaatteet, käytettävyyden termistön ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja käytettävyyden arvioinnin menetelmiä. Opiskelija ymmärtää käyttäjän tavan toimia käyttäessään käyttöliittymää. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjäystävällisen käytettävän käyttöliittymän. Opiskelija oppii analysoimaan käyttöliittymää ja osaa huomioida käyttöliittymäsuunnittelua koskevat suositustukset ja standardit. Lisäksi opiskelija ymmärtää tyylioppaan merkityksen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 54 h, joka sisältää oman oppimisen arvioinnin.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei ole

Sisältö

Käytettävyys. Käyttäjäkokemus. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Käytettävyyden arviointi.

Aluevaikuttavuus

Kurssisisällössä huomioidaan alueen yritysten verkkopalvelujen käytettävyys.

Kansainvälisyys

Kurssisisällössä huomioidaan käytettävyyden kansainväliset eroavaisuudet.

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkkotuettu opetus

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa suunnitella käyttöliittymän ja arvioida käyttöliittymän käytettävyyttä erinomaisesti
3: Opiskelija osaa suunnitella käyttöliittymän ja arvioida käyttöliittymän käytettävyyttä hyvin
1: Opiskelija osaa suunnitella käyttöliittymän ja arvioida käyttöliittymän käytettävyyttä

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi(0-5).


Takaisin