VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > Yrittäjyys (TLP0202A)

Yrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: TLP0202A
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B4.1.2021 – 2.5.2021Margit MannilaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen sekä liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Opiskelija pystyy laatimaan liiketoimintasuunnitelman (Business Plan) perustamisvaiheessa olevalle yritykselle.

Sisältö

Yritysten merkitys yhteiskunnalle, Yrittäjäominaisuudet, yrittäjätyypit, Yrittäjyyden esteet ja kannusteet, yrittäjä motivaatio, Yrittäjyys, innovatiivisuus ja luovuus, Yritystoiminnan suunnittelu yrityshautomoympäristössä, Yrittäjyys elämänurana ja ammattina, naisyrittäjyys, Yritysympäristö, Sisäinen yrittäjyys, Yritystoiminnan organisoiminen, Yritysten verkostoituminen, uusia yritystoiminnan muotoja, Yrittäjyyden kansainvälinen vertailu Liike-idea ja sen testaus, Toiminta-ajatus, Yrityksen perustamisprosessi, Yritystoiminnan tavoitteet, Liiketoiminnan kannattavuus ja Rahoitus, Yritysmuodon valinta, Yritysten lakisääteiset maksut, Yrityksen toiminnan suunnittelu, Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Opiskelumateriaali

Koiranen, Matti: Ole yrittäjä - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys; Internet materiaali:Akateeminen yrittäjäkoulu; http://www.yrittajakoulu.com/
McKinsey & Company (osia). 2000. Ideasta kasvuyritykseksi: käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Porvoo. WSOY.
Hoffren Seppo: Liiketoimintasuunnitelma opas, nettiversio http://www.te-keskus.fi
Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot , ryhmätyöt, yritysvierailut, asiantuntijaluennot.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5), osallistuminen opetukseen, projektitöiden tekeminen ja palauttaminen ajallaan, posteritentti, itsearviointi, vertaisarviointi, palautekeskustelut.


Takaisin