VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > OPINNÄYTETYÖ (TK2020-1013)

OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TK2020-1013
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyö on laaja itsenäinen harjoitustyö, jonka tavoitteena on valmentaa valmistuva opiskelija kokonaisvaltaiseen ongelmien ratkaisuun.

Tavoitteena on, että opiskelija:
- oppii teoreettisen tarkastelun hyväksikäyttöä
- oppii käyttämään tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä
- osaa tehdä tarkoituksenmukaisia ratkaisuvalintoja
- saa valmennusta johdonmukaiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn
- opii hakemaan ja käyttämään lähdeaineistoa
saa harjaannusta kirjalliseen, kuvalliseen ja suulliseen ilmaisuun

Työn tarkoituksena on yhdistää teoreettinen opiskelu ja käytännön työelämä sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä oppilaitoksesta käytännön asiantuntijatehtäviin.

Sisältö

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan esimerkiksi projekti- tai näyttötyyppinen tai tutkimustyö.


Takaisin