VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Kehittämis- ja projektiosaaminen (TK2020-1006)

Kehittämis- ja projektiosaaminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TK2020-1006
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 14 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
- osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen
- tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia projektitehtävissä
- omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
- ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen


Takaisin