VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Yrittäjyys ja yritysoikeus (TK2020-1005)

Yrittäjyys ja yritysoikeus

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TK2020-1005
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Yrittäjyys

Opiskelija perehtyy ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen sekä liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Opiskelija pystyy laatimaan liiketoimintasuunnitelman (Business Plan) perustamisvaiheessa olevalle yritykselle.

Yritysoikeus

Opiskelija perehtyy ja oppii tuntemaan eri yritysmuotoihin liittyvän lainsäädännön, sisäistää yritysmuodon valintaan liittyvät tekijät ja yrityksen perustamismenettelyn vaadittavine asiapapereineen. Opiskelija hallitsee myös työlainsäädännön normit palkatessa yritykseen työntekijöitä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei pakollisia esitietoja.

Sisältö

Yrittäjyys

Yritysten merkitys yhteiskunnalle, Yrittäjäominaisuudet, yrittäjätyypit, Yrittäjyyden esteet ja kannusteet, yrittäjä motivaatio, Yrittäjyys, innovatiivisuus ja luovuus, Yritystoiminnan suunnittelu yrityshautomoympäristössä, Yrittäjyys elämänurana ja ammattina, naisyrittäjyys, Yritysympäristö, Sisäinen yrittäjyys,
Yritystoiminnan organisoiminen, Yritysten verkostoituminen, uusia yritystoiminnan muotoja, Yrittäjyyden kansainvälinen vertailu Liike-idea ja sen testaus, Toiminta-ajatus, Yrityksen perustamisprosessi, Yritystoiminnan tavoitteet, Liiketoiminnan kannattavuus ja Rahoitus, Yritysmuodon valinta, Yritysten lakisääteiset maksut, Yrityksen toiminnan suunnittelu, Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Yritysoikeus

Yritysmuodot, yhtiösopimukset ja yritysmuodon valintaan vaikuttavat juridiset tekijät, yrityksen perustamistoimet ja -asiakirjat.


Takaisin