VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2018 > Vuosi 2 > Verkkopalvelun suunnittelu (TTSS1001)

Verkkopalvelun suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS1001
Tyyppi: Pakollinen
OPS: TK 2018
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2T-TK-2-1, T-TK-2-26.1.2020 – 24.5.2020Päivi RajalaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella käytettävyydeltään erinomaisen verkkopalvelun ja käyttöliittymän. Opiskelija hallitsee verkkopalvelun suunnittelustandardit ja -menetelmät. Opiskelija hallitsee prototyyppisuunnittelun menetelmiä ja median tuottamista verkkopalveluun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kätettävyys ja käytöliittymät

Sisältö

Verkkopalvelun suunnittelun menetelmät, käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyys ja esteettömyys, Verkkopalvelun sisältö, low-code, mediasisältö verkkopalvelussa.

Aluevaikuttavuus

Casen valinnassa pyritään huomioimaan alueen yritysten verkkopalvelujen tarpeita/haasteita.

Kansainvälisyys

Myös englanninkielistä opiskelumateriaalia

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja harjoitustyö, luennot

Arviointikriteerit

5
Opiskelija kykenee valitsemaan erinomaisesti sopivat suunnittelumenetelmät ja kehittämään/soveltamaan uusia suunnittelumenetelmiä ja sisällönhallintajärjestelmää verkkopalvelun suunnittelussa.
3
Opiskelija kykenee valitsemaan hyvin sopivat suunnittelumenetelmät ja kehittämään/soveltamaan uusia suunnittelumenetelmiä ja sisällönhallintajärjestelmää verkkopalvelun suunnittelussa
1
Opiskelija kykenee valitsemaan sopivat suunnittelumenetelmät ja kehittämään/soveltamaan niitä verkkopalvelussa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi


Takaisin