VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2018 > Vuosi 2 > Kustannuslaskenta (TTKA0902)

Kustannuslaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0902
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: TK 2018
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Mika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9T-TK-2-1, T-TK-2-22.9.2019 – 22.12.2019Kerstin SiegfridsSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaa laatia kannattavuuslaskelmia ja budjetteja päätöksenteon tueksi.

Opiskelijan työmäärä

Luennot/harjoitukset 39 h. Itsenäinen opiskelu: Teorian opsikelu 20 h, itsenäiset laskuharjoitukset ja reflektointi 22 h, kokeeseen valmistautuminen 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta ja sen sovelluksia arvonlisävero huomioiden, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, lisäyslaskenta, omakustannus- ja katetuottohinnoittelu, markkinapohjainen ja toimintopohjainen hinnoittelu, budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetin, tulosbudjetin ja ennakoidun taseen laadinta.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Kannattavuus ja kustannusten hallinta. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä kustannuslaskennan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä kustannuslaskennan käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää kustannuslaskennan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää kustannuslaskennan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin