VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH) > S1997A

Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH S1997A)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 14.8.1997
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
TTH10000PERUSOPINNOT90
TTH11000Yleiset perusopinnot
YYY11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
TTH113301.vieras kieli6
TTH11391Englannin kielen kertauskurssi1,5
TTH11305Liike-englannin perusteet 11,5
TTH11309Liike-englanti 23
TTH11200Yritys ja yrittäjyys19,5
TTH11210Yritystoiminta12
YYY11297Liiketoiminnan suunnittelu ja Business Plan1,5
TTH12109Yrityksen logistiikka3
TTH12102Yrityksen rahoitus ja riskihallinta3
TTH12196Yrityksen hallinto ja johtaminen4,5
TTH11220Aloittava yritys ja oikeusnormit7,5
TTH12104Yritysmuodot, yrityksen perustamistoimet3
TTH12105Sopimusoikeuden perusteet1,5
TTH12106Velvoiteoikeuden perusteet1,5
TTH12107Työoikeuden perusteet1,5
TTH12200Markkinointi4,5
TTH12203Markkinointilainsäädännön perusteet1,5
TTH12199Quality and Quality Management3
TTH1230BYrityksen taloushallinto10,5
TTH12307Liikekirjanpidon perusteet ja tilinpäätös3
TTH12302Välillinen verotus (alv)1,5
TTH12303Liikekirjanpito käytännössä3
TTH12304Kustannuslaskennan perusteita1,5
TTH12305Palkkahallinto ja palkkakirjanpito (atk)1,5
TTH13000Julkishallinto ja kansantalous6
TTH11297Suomen yhteiskunta3
TTH11597Ympäristö ja rajalliset resurssit3
TTH13096Maailmantalous3
YYY11397Kansantalouden rakenne ja kehitys3
TTH11400Tieto- ja toimistotekniset opinnot9
TTH11479Tekstinkäsittelyn perusteet3
TTH11404Taulukkolaskenta1,5
YYY11497Julkaisuohjelmat ja multimedia1,5
TTH11407Toimistojärjestelmät ja tietoliikenne1,5
TTH12112Työsuojelu ja ergonomia1,5
TTH1150BMatemaattiset opinnot10,5
TTH11507Matematiikan tuki- ja kertauskurssi3
TTH11501Talousmatematiikan perusteet3
TTH11502Finanssimatematiikka3
TTH11503Tilastomatematiikan perusteet1,5
TTH11300Kielet ja viestintä24
TTH11310Äidinkieli ja viestintä4,5
YYY11389Viestinnän perusteet
TTH11320Toinen kotimainen kieli6
TTH11384Ruotsin tuki- ja kertakurssi1,5
TTH11380Yrityselämän kieli ja kielialueen olot1,5
TTH11382Liikeviestintä3
TTH113402.vieras kieli7,5
YYY11377Saksan alkeiskurssi3
YYY11378Saksan peruskurssi1,5
YYY11379Saksa I3
YYY11380Saksa II3
YYY11381Liikesaksa 11,5
YYY11382Liikesaksa 23
TTH113503.vieras kieli7,5
TTH11372Liikeranskan peruskurssi3
TTH11373Ranskan alkeiskurssi3
TTH11374Ranskan peruskurssi1,5
TTH11375Liikeranska 11,5
TTH11376Liikeranska 23
 
TTH20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
TTH21000Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto
TTH2110BMarkkinoinnin kilpailukeinojen käyttö15
TTH21101Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen3
TTH21102Suhdemarkkinointi3
TTH21103Palvelujen markkinointi4,5
TTH21104Green Marketing3
TTH21105Sovellettu päätösanalyysi1,5
TTH2120BMarkkinoinnin suunnittelu15
TTH21201Markkinointitutkimus6
TTH21202Markkinoinnin suunnittelu4,5
TTH21203Markkinointiviestintäprojekti4,5
TTH21300Markkinoinnin erityisalueet15
TTH21308Ulkomaankaupan tekniikka3
TTH21319Luentosarja ajankohtaisesta aiheesta1,5
TTH21301Kansainvälisen markkinoinnin toimintaympäristö3
TTH21302Kansainvälisen markkinoinnin toteuttaminen3
TTH21303Kansainvälisen kaupan oikeusnormit1,5
TTH21304Business to Business -myyntityö3
TTH21305Verkostomarkkinointi3
TTH21306Vähittäiskaupan markkinointi3
TTH21307Mainosgrafiikka3
TTH21309ATilastomatematiikan jatkokurssi3
TTH21310Markkinointiviestintä3
TTH21311Företagsmarknadsföring och reklamspråk3
TTH21312Marketing English3
TTH21313Deutsch für den effektiven Kaufmann3
TTH22000Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto
TTH2210BYrityksen kansainvälistyminen15
TTH22106Informaation tarve ja markkinoiden tuntemus4,5
TTH22102Kansainvälisen markkinoinnin kilpailukeinot4,5
TTH22103Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu4,5
TTH22104Kansainvälinen sopimusoikeus1,5
TTH2220BKansainvälinen kauppa15
TTH22201Kauppapoliittiset järjestöt1,5
TTH22202Kansainvälisen toiminnan rahoitus1,5
TTH22203Yrityksen ulkomaankaupan tekniikka9
TTH22204Kansainvälisen kaupan oikeusnormit3
TTH2230BKansainvälinen yritystoiminta, työyhteisö ja johtaminen15
TTH22301Yrityksen kansainvälinen hallinto ja toimintastrategiat3
TTH22303Asian Trade & Culture Education3
TTH22302Kansainvälisten henkilöstöresurssien ohjaaminen3
TTH22304Kansainvälinen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö3
TTH22305Kansainväliset finanssi- ja rahamarkkinat3
TTH22306Affärslivet i Finland och Norden3
TTH22307English for International Business3
TTH22308Betriebskommunikation3
TTH22309Communication des affaires3
TTH22400Asian Business and Culture15
TTH23000Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto
TTH2310ALaskentatoimen erityiskysymyksiä ja välitön verotus15
TTH23101Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä4,5
TTH23102Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös4,5
TTH23103Yritysverotus ja tilinpäätöksen suunnittelu6
TTH23200Sisäinen laskentatoimi15
TTH23207Analyyttinen tuloslaskenta3
TTH23208Yrityksen tavoite-, tarkkailu- ja vaihtoehtolaskelmat3
TTH23209Investointilaskelmat ja optimointi3
TTH23201Kustannuslaskenta4,5
TTH23202Toimintolaskenta ja toimintojohtaminen1,5
TTH23300Taloushallinnon erityisalueet15
TTH23309Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset4,5
TTH23301Yrityksen rahoitus ja tilinpäätösanalyysi4,5
TTH23302Tilintarkastuksen perusteet ja käytäntö3
TTH23303Konsernitilinpäätös1,5
TTH23304Kansainvälinen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö3
TTH23305Velkasuhde3
TTH23306Ekonomiförvaltningens svenska3
TTH23307Administrative English3
TTH23308Deutsch im Zahlungsverkehr3
TTH24000Julkishallinnon suuntautumisvaihtoehto - Inriktningsalternativ för offentlig förvaltning
TTH24100Hallintojärjestelmät-Administrativa system15
TTH2410AValtionhallinnon rakenne ja tasot3
TTH24102Kunnallishallinto ja talous3
TEF24103Internationell förvaltning3
TEF24104Förvaltningsrätt3
TTH24105AHallintoviestintä - Kommunikation inom förvaltningen3
TTH24200Ekonomisk politik och sysselsättning - Kansantaloustiede tänään15
TTH24205Kestävä kehitys ja ympäristötalous3
TTH24206Taloudellinen tasa-arvo ja ympäristötalous3
TEF24201Ekonomisk politik och sysselsättning4,5
TEF24202De regionala faktorerna för ekonomisk tillväxt4,5
TTH24300Suomi ja kansainvälinen toimintaympäristö - Finland och den internationella verksamhetsmiljön15
TEF24303Offentliga sektorns arbets- och tjänstemannarätt1,5
TTH24301Kansainvälinen talous ja ympäristökysymykset 2000-luvulla3
TTH24303Kansainväliset finassi- ja rahamarkkinat3
TEF24301Finland och den europeiska integrationen3
TEF24304Offentliga sektorns obligationsrätt1,5
TTH21309BTilastomatematiikan jatkokurssi3
TTH24306Julkishallinnon suomi4,5
TEF24306Förvaltningssvenska4,5
TTH24307English for Public Administration3
TTH24308Deutsch im Dienstleitungsbereich3
TTH25000Viestintä- ja sihteeripalvelut - Kommunikation- och sekreterartjänster
TTH25100Viestintä - Kommunikation15
TEF25101AKommunikationspsykologi1,5
TTH24105BHallintoviestintä - Kommunikation inom förvaltningen3
TTH25103AYhteisöviestintä3
TTH25104ASähköinen viestintä1,5
TTH25105AJulkaisun tuottaminen - Framställning av publikationer3
TTH25106AKokoukset - Möten3
TTH25200Sihteeripalvelut - Sekreterartjänster15
TTH25206Liikematkat1,5
TTH25201Sihteerin työ3
TTH25202Liike-elämän etiketti - Vett och etikett3
TTH25203Koulutusviestintä - Utbildningsplanering3
TTH25204Yritysviestintä ja kielentaito3
TTH25205Esitysgrafiikka ja painatteet1,5
TTH25300Kulttuurien välinen viestintä - Kommunikation inom olika kulturer15
TEF25206Sekreterarens lagkunskap1,5
TTH25309Communication des affaires3
TTH25301Kansainväliset kongressit4,5
TTH25310Aktuellt i Norden3
TTH25304Business Communication 13
TTH25305Business Communication 23
TTH25306Sekretärdeutsch3
TTH25307Le franqais du secrétariat3
TTH25308Auf Geschäftsreise4,5
TEF29000Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehto - Inriktningsalternativ för Produktionsekonomi
TEF29100Tuotantolaitoksen kehittäminen - Utvecklande av produktonsanläggning15
TTH29103Investointilaskelmat ja optimointi3
TEF29101Strategisk planering och ledarskap1,5
TEF29102Personaladministration1,5
TEF29103Kostandskalkylering3
TTH29104Tuotannonohjaus3
TTH29105Talouden optimointi3
TTH29106Laadunhallinta3
TTH29200Tuotantotekniikka - Produktionsteknik15
TTH29201Toimitilojen suunnittelu1,5
TEF29202Produktionsautomation3
TTH29204Logistiikka4,5
TTH29203Tuotannon tietokannat1,5
TEF29205Dataöverföring inom produktionsanläggningen3
TTH29206Yrityksen ympäristökysymykset1,5
TTH29300Tuotantolaitos ja asiakas - Produktionsanläggningen och kunden15
TTH29301Tuotesuunnittelu6
TEF29302Verksamhetsmiljö vid internationell marknadsföring4,5
TEF29303Miljörätt1,5
TTH29304Tuotantolaitoksen viestintä - Kommunikation inom produktionsekonomi4,5
TTH29305English for Production Economics3
TTH29306Deutsch in der Production1,5
TEF25000Kommunikation- och bibliotekstjänster - Viestintä- ja kirjastopalvelut
TEF25101Viestintä - Kommunikation15
TEF25101BKommunikationspsykologi1,5
TTH24105CHallintoviestintä - Kommunikation inom förvaltningen3
TTH25103BYhteisöviestintä - Kommunikation inom organisationer3
TTH25104BSähköinen viestintä1,5
TTH25105BJulkaisun tuottaminen - Framställning av publikationer3
TTH25106BKokoukset - Möten3
TEF25102Bibliotekstyper och informationstjänster - Kirjastotyypit ja tietopalvelut15
BIB3421Biblioteks- och informationstjänstens grunder6
BIB3422Bibliotekens allmänna och speciella verks.former4,5
BIB3423Biblioteket i samhället3
KIR3421Kirjasto ja copyright1,5
TEF25103Dokumentbehandling och informationstjänster - Tiedonhallinta ja tiedonhaku15
BIB3431Katalogisering 13
BIB3432Klassifikation och indexering3
BIB3433Katalogisering 23
BIB3434Informationssökning6
TEF25104Litteratur och kultur - Kirjallisuus ja kulttuurit15
BIB3441Olika typer av litteratur3
BIB3442Historiska nedslag i världslitteraturen3
BIB3443Modern litteratur3
KIR3441Lasten ja nuorten kirjallisuus3
KIR3442Suomen nykykirjallisuus tutuksi1,5
BIB3444Litteratur och samhälle3
VIE3441Kulttuurit kohtaavat1,5
BIB3445Anskaffning och uppbevaring av material1,5
BAD3441Kreativ kommunikation - Luova viestintä3
SUO3441Kirjaston suomi3
ENG3441Kirjaston englanti1,5
 
TTH30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
TTH40000HARJOITTELU30
 
TTH50000OPINNÄYTETYÖ15