VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH) > K2001L

Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH K2001L)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 8.1.2001
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
TTH10000PERUSOPINNOT90
TTH11000Yleiset perusopinnot
YYY11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
YYY11200Yrittäjyys ja yhteiskunta12
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11202Yrittäjyys3
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
YYY11204Ihminen työyhteisössä3
TTH11205Suomen yhteiskunta1,5
TTH11206Maailmantalous1,5
YYY11300Kielet ja viestintä19,5
YYY11303Tiedottava viestintä1,5
YYY11304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
YYY11311Kommunikation inom arbetslivet3
TTH11303Språket inom företagslivet3
TTH11304Affärskommunikation3
YYY11321Working English4,5
TTH11322Business English1,5
TTH11323Business English3
TTH11333Geschäftsdeutsch3
TTH11334Geschäftsdeutsch1,5
TTH11335Le francais des affaires 3
TTH11336Le francais des affaires1,5
YYY11400Tietojenkäsittely9
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
YYY11402Tietoverkot3
TTH11403Dokumenttien tuottaminen3
TTH11404Taulukkolaskenta1,5
TTH11500Matematiikka ja luonnontieteet10,5
TTH11520Matematiikan kertauskurssi3
TTH11501Talousmatematiikan perusteet3
TTH11502Finanssimatematiikka3
TTH11503Tilastomatematiikan perusteet1,5
TTH11504Ympäristö ja rajalliset resurssit1,5
TTH11505Tutkimustyön perusteet1,5
TTH12000Ammatilliset perusopinnot
TTH12100Yritystoiminta ja oikeusnormit15
TTH12101Logistiikka3
TTH12102Yrityksen rahoitus ja riskihallinta3
TTH12103Yrityksen johtaminen1,5
TTH12104Yritysmuodot, yrityksen perustamistoimet3
TTH12114Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet3
TTH12107Työoikeuden perusteet1,5
TTH12200Markkinointi9
TTH12201Markkinoinnin perusteet4,5
TTH12203Markkinointilainsäädännön perusteet1,5
TTH12210Myyntityö ja mainonta3
TTH12300Taloushallinto12
TTH12301Liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet4,5
TTH12303Liikekirjanpito käytännössä3
TTH12304Kustannuslaskennan perusteita1,5
TTH12305Palkkahallinto ja palkkakirjanpito (atk)1,5
 
TTH20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
TTH21000Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto60
TTH21100Kuluttajamarkkinointi15
TTH21101Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen3
TTH21102Suhdemarkkinointi3
TTH21103Palvelujen markkinointi4,5
TTH21104Green Marketing3
TTH21110Marketing English1,5
TTH21200Informaatio ja suunnittelu15
TTH21201Markkinointitutkimus6
TTH21202Markkinoinnin suunnittelu4,5
TTH21203Markkinointiviestintäprojekti4,5
TTH21300Markkinoinnin erityisalueet15
TTH21304Business to Business -myyntityö3
TTH21305Verkostomarkkinointi3
TTH21320Sovellettu päätösanalyysi1,5
TTH21321Virtuaalimarkkinonti3
TTH21309ATilastomatematiikan jatkokurssi3
TTH21307Mainosgrafiikka3
TTH21323Copywrite - mainostekstin suunnittelu3
TTH21311Företagsmarknadsföring och reklamspråk3
TTH21322Företagsmarknadsföring och reklamspråk3
TTH22308ABetriebskommunikation3
TTH2600AVapaasti valittava moduuli15
TTH22000Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto60
TTH22100Kansainvälinen markkinointi15
TTH22101Yrityksen kansainvälistyminen4,5
TTH22102Kansainvälisen markkinoinnin kilpailukeinot4,5
TTH22103Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu4,5
TTH22105Kauppapoliittiset järjestöt1,5
TTH22200Kansainvälinen kauppa15
TTH22208Yrityksen ulkomaankaupan tekniikka6
TTH22209Kansainvälisen toiminnan rahoitus ja maksuliikkenne4,5
TTH22210Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö4,5
TTH22300Kansainvälinen yritystoiminta15
TTH22301Yrityksen kansainvälinen hallinto ja toimintastrategiat3
TTH22302Kansainvälisten henkilöstöresurssien ohjaaminen3
TTH22305Kansainväliset finanssi- ja rahamarkkinat3
TTH22306AAffärslivet i Finland och Norden3
TTH22307English for International Business3
TTH22308BBetriebskommunikation3
TTH22309Communication des affaires3
TTH2600BVapaasti valittava moduuli15
TTH23000Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto60
TTH23100Laskentatoimen ja verotuksen erityiskysymyksiä15
TTH23102Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös4,5
TTH23101Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä4,5
TTH23103Yritysverotus ja tilinpäätöksen suunnittelu6
TTH23200Sisäinen laskentatoimi15
TTH23210Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset3
TTH23213Yrityksen analysointi3
TTH23214Johdon laskentatoimi6
TTH23204Talouden optimointi3
TTH23300Taloushallinnon erityisalueet15
TTH23314Rahoituksen suunnittelu3
TTH23315Johdatus tilintarkastukseen3
TTH23303Konsernitilinpäätös3
TTH23305Velkasuhde3
TTH23306Ekonomiförvaltningens svenska3
TTH23307AAdministrative English3
TTH23316Betriebskommunikation3
TTH2600CVapaasti valittava moduuli15
TTH24000Julkishallinnon suuntautumisvaihtoehto - Inriktningsalternativ för offentlig förvaltning60
TTH24100Hallintojärjestelmät-Administrativa system15
TTH24101Valtionhallinto3
TTH24102Kunnallishallinto ja talous3
TEF24106Finland och den europeiska integrationen3
TEF24107Offentlig rätt3
TTH24105AHallintoviestintä - Kommunikation inom förvaltningen3
TTH24201Yhteiskunta toimintaympäristönä - Vår verksamhetsmiljö15
TEF24201Ekonomisk politik och sysselsättning4,5
TEF24202De regionala faktorerna för ekonomisk tillväxt4,5
TTH24203Sosiaalipolitiikka3
TTH24204Ympäristötalous3
TTH24300Suomi ja kansainvälinen toimintaympäristö - Finland och den internationella verksamhetsmiljön15
TEF24310Internationell förvaltning3
TTH24310Globaalitalous3
TEF24303Offentliga sektorns arbets- och tjänstemannarätt1,5
TTH21309BTilastomatematiikan jatkokurssi3
TEF24306Förvaltningssvenska3
TTH23307BAdministrative English3
TTH22308CBetriebskommunikation3
TTH2600DVapaasti valittava moduuli15
TTH25000Viestintä- ja sihteeripalvelut - Kommunikation- och sekreterartjänster60
TTH25100Viestintä - Kommunikation15
TTH24105BHallintoviestintä - Kommunikation inom förvaltningen3
TTH25103Yhteisöviestintä - Kommunikation inom organisationer3
TTH25107Datorbaserad kommunikation3
TTH25105Julkaisun tuottaminen - Framställning av publikationer3
TTH25108Suullinen esiintyminen3
TTH25200Sihteeripalvelut - Sekreterartjänster15
TTH25201Sihteerin työ3
TTH25202Liike-elämän etiketti - Vett och etikett3
TTH25203Koulutusviestintä - Utbildningsplanering3
TTH25204Yritysviestintä ja kielentaito3
TTH25206Liikematkat3
TTH25300Kulttuurien välinen viestintä - Kommunikation inom olika kulturer15
TTH25301Kansainväliset kongressit6
TTH22306BAffärslivet i Finland och Norden3
TTH25304Business Communication 13
TTH25305Business Communication 23
TTH25306Sekretärdeutsch3
TTH25307Le franqais du secrétariat3
TTH22308DBetriebskommunikation3
TTH25309Communication des affaires3
TTH2600EVapaasti valittava moduuli15
 
TTH30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15