VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH) > 1997V

Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH 1997V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty ilta + monimuoto
Alku: 14.8.1997
Laajuus: 210 op
Kesto: 2,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
TTH10000PERUSOPINNOT51
YYY11100Perehdyttävät opinnot1,5
YYY11101BAMK-opiskelu ja työskentelymenetelmät
TTH11200Yritys ja yrittäjyys7,5
TTH11210Yritystoiminta4,5
TTH12197AYrityksen logistiikka, rahoitus ja riskihallinto3
TTH12196Yrityksen hallinto ja johtaminen1,5
TTH11220Aloittava yritys ja oikeusnormit3
TTH12114Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet
TTH12200Markkinointi7,5
TTH12206Markkinoinnin kilpailukeinot1,5
TTH12203Markkinointilainsäädännön perusteet1,5
TTH12207Laatu ja laatuajattelu3
TTH12204Henkilökohtainen myyntityö1,5
TTH1230BYrityksen taloushallinto6
TTH1230ALiikekirjanpidon ajankohtaiskurssi3
TTH23205Taloushallinon tietojärjestelmäsovellukset3
TTH13000Julkishallinto ja kansantalous3
TTH13096Maailmantalous
TTH11400Tieto- ja toimistotekniset opinnot7,5
TTH11498Tekstinkäsittelyn hyödyntäminen1,5
TAM11602Taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka1,5
TTH11497Toimistojärjestelmät ja tietoliikenne3
TTH11505Tutkimustyön perusteet1,5
TTH1150BMatemaattiset opinnot4,5
TTH11501Talousmatematiikan perusteet3
TTH11503Tilastomatematiikan perusteet1,5
TTH11300Kielet ja viestintä13,5
TTH11310Äidinkieli ja viestintä1,5
TIT11399Neuvottelu ja yhteistyötaito
TTH11320Toinen kotimainen kieli4,5
TTH11380Yrityselämän kieli ja kielialueen olot1,5
TTH11382Liikeviestintä3
TTH113301.vieras kieli4,5
TTH11305Liike-englannin perusteet 13
TTH11306Liike-englannin perusteet 21,5
TTH113402.vieras kieli3
TYY39804Saksan alkeiskurssi
 
TTH20000SUUNTAAVAT OPINNOT54
TTH21000Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto
TTH2110BMarkkinoinnin kilpailukeinojen käyttö15
TTH21101Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen3
TTH21102Suhdemarkkinointi3
TTH21103Palvelujen markkinointi4,5
TTH21104Green Marketing3
TTH21105Sovellettu päätösanalyysi1,5
TTH2120BMarkkinoinnin suunnittelu15
TTH21201Markkinointitutkimus6
TTH21202Markkinoinnin suunnittelu4,5
TTH21203Markkinointiviestintäprojekti4,5
TTH21300Markkinoinnin erityisalueet24
TTH21303Kansainvälisen kaupan oikeusnormit1,5
TTH21304Business to Business -myyntityö3
TTH21305Verkostomarkkinointi1,5
TTH21306Vähittäiskaupan markkinointi3
TTH21307Mainosgrafiikka3
TTH21309Tilastomatematiikan jatkokurssi3
TTH21310Markkinointiviestintä3
TTH21311Företagsmarknadsföring och reklamspråk3
TTH21312Marketing English3
 
TTH30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15