VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH) > 1996VT

Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH 1996VT)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty ilta + monimuoto
Alku: 14.8.1996
Laajuus: 210 op
Kesto: 4,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
TTH10000PERUSOPINNOT90
TTH11000Yleiset perusopinnot
YYY11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101BAMK-opiskelu ja työskentelymenetelmät
TTH11200Yritys ja yrittäjyys10,5
TTH112079Yrittäjyys1,5
TTH12109Yrityksen logistiikka3
TTH12102Yrityksen rahoitus ja riskihallinta3
TTH11298Yrityksen hallinto3
TTH11220Aloittava yritys ja oikeusnormit7,5
TTH12104Yritysmuodot, yrityksen perustamistoimet3
TTH12114Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet1,5
TTH12107Työoikeuden perusteet1,5
YYY11211Atk-oikeus1,5
TTH12200Markkinointi9
TTH12205Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet3
TTH12206Markkinoinnin kilpailukeinot1,5
TTH12198Myyntityö ja muu markkinointiviestintä1,5
TTH12207Laatu ja laatuajattelu3
TTH1230BYrityksen taloushallinto12
TTH12307Liikekirjanpidon perusteet ja tilinpäätös4,5
TTH12302Välillinen verotus (alv)1,5
TTH1230BLiikekirjanpidon erityiskysymyksiä3
TTH23103Yritysverotus ja tilinpäätöksen suunnittelu3
TTH13000Julkishallinto ja kansantalous7,5
TTH11297Suomen yhteiskunta3
TTH11597Ympäristö ja rajalliset resurssit3
YYY11397Kansantalouden rakenne ja kehitys1,5
TTH11400Tieto- ja toimistotekniset opinnot22,5
TAM11600Tietojenkäsittelytekniikka1,5
TTH11479Tekstinkäsittelyn perusteet3
TTH11498Tekstinkäsittelyn hyödyntäminen1,5
TTH11404Taulukkolaskenta1,5
YYY11497Julkaisuohjelmat ja multimedia1,5
TIT11405Esitysgrafiikka1,5
TAM11603Tietokantaohjelmat1,5
TTH12108Työsuojelu ja ergonomia1,5
TIT12200Laitteistot ja varusohjelmat3
TTH11407Toimistojärjestelmät ja tietoliikenne3
TIT12104Yrityksen tietojärjestelmäsovellukset3
TTH1150BMatemaattiset opinnot4,5
TTH11501Talousmatematiikan perusteet3
TTH11503Tilastomatematiikan perusteet1,5
TTH11300Kielet ja viestintä15
TTH11310Äidinkieli ja viestintä4,5
TIT11398Kirjallinen viestintä3
TIT11399Neuvottelu ja yhteistyötaito1,5
TTH11320Toinen kotimainen kieli4,5
TTH11380Yrityselämän kieli ja kielialueen olot1,5
TTH11382Liikeviestintä1,5
TIT11387Atk-ruotsi1,5
TTH113301.vieras kieli6
TTH11305Liike-englannin perusteet 11,5
TTH11306Liike-englannin perusteet 21,5
TIT11306Atk-englanti3
 
TIT20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
TTK20000Atk-järjestelmän / laitteiston jatkokurssi7,5
TTK20001Tukihenkilötehtävät1,5
TTK20002Kouluttajakoulutus1,5
TTK20003Tietoturva, käyttöoikeudet, sopimukset1,5
TTK20004Atk-kieli (VisualBasic)3
TTK21000Työvälineohjelmien syventäminen9
TTK21001Järjestelmähallinta1,5
TTK21002Taulukkolaskentasovellukset (Excel)3
TTK21003Tietokantaohjelman jatko (Access)1,5
TTK21004Esitysgrafiikka (PowerPoint)1,5
TTK21005Grafiikkaohjelmat (Corel)1,5
TTK22000Lähiverkot9
TTK22001Verkkokäyttöjärjestelmät, NT, Unix3
TTK22002Lähiverkon tekniikka, ohjelmistot1,5
TTK22003Asennus, virhetilanteet, ylläpito3
TTK22004Sovellukset1,5
TTK23000Tietoliikenne, tietopalvelut13,5
TTK23001Tietopalvelusovellukset1,5
TTK23001Internet, intranet12
TTK23002Tekniikka, selaimet1,5
TTK23003Sovellukset3
TTK23004WWW-sivun teko3
TTK23005Java-sovellukset4,5
TTK24000Atk-järjestelmän käyttö6
TTK24001Taloushallinnon tietojärjestelmä
TTK24001Asennus, käyttöönotto, varmistukset1,5
TTK24002Kirjanpito, reskontra, pankkiyhteys1,5
TTK24003Tilaustenkäsittely, varasto, laskutus1,5
TTK24004Palkanlaskenta1,5
TTK25000Tietojärjestelmän hankinta15
TTK25001Tietojärjestelmän suunnittelu / valinta3
TTK25002Tietovarastot, tietokannat4,5
TTK25003Tietojärjestelmän toteutus sovelluskehitin (VB)4,5
TTK25004Tietojärjestelmän käyttöönotto, ylläpito3
 
TIT30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT13,5