VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY) > 2009 > Vuosi 1 > Yrittäjyys työnä ja toimintana (TYS0008)

Yrittäjyys työnä ja toimintana

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TYS0008
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: T-LY 2009
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2009-2010)
Laajuus: 6 op
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2009-2010

Tot.OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
324.8.2009 – 24.10.2009Kari RistimäkiSuomi14.8.2009 – 20.9.2009

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla paneudutaan yrittäjyyteen kahdesta näkökulmasta. Ensiksi tutustutaan yrittäjyyteen ja yrittäjään henkilönä. Tavoitteena on ymmärtää yrittäjyyden synty, kehitys ja muuntelumahdollisuuksia yrittäjyyden kaikissa merkityksissä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään yrittäjän mieltä ja toimintaa. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella yrittäjyyttä työnä ja työntekona sen ominaispiirteitä ja erilaisuutta, mutta myös samankaltaisuutta muihin työnteon rooleihin nähden. Toiseksi opintojakson tavoitteena on tarkastella omaa itseämme suhteessa yrittäjyyteen siitä roolista riippumatta missä tällä hetkellä työelämässä toimimme. Samassa yhteydessä on tavoitteena pohtia, millä tavalla me kaikki työntekijöinä, asiantuntijoina, esimiehinä tai johtajina otamme huomioon organisaatiossa esiintyvän yrittäjyyden. Samalla tarkastellaan sitä miten omalla tavallamme edistämme tai estämme organisaation sisällä esiintyvää yrittäjyyttä..

Sisältö

Keskeinen sisältö: Kuka on yrittäjä? Yrittäjyyden synty, kehitys ja muuntelumahdollisuudet. Yrittäjyys työnä. Yrittäjyys yrittämisenä, johtamisena ja esimiestoimintana. Yrittäjän työhyvinvointi. Itsensä johtaminen.

Opiskelumateriaali

1. Seppänen, J. 2004. Hullu työtä tekee. Otava
tai
Siltala, J. 2004. Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otava
2. Kyrö, P., Lehtonen, H. & Ristimäki, K 2007. Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu.
tai
Ristimäki, K. 2004. Yrittäjyyskasvatus. Yrityssanoma
3. Juuti, P. Toivon johtaminen, Otava
tai
Åhman, H. 2003 Oman mielen johtaminen – näkemyksiä ja kokemuksia yksilön menestymisestä postmodernissa organisaatiossa. Teknillinen korkeakoulu.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, sovellustehtävät, essee.

Arviointimenetelmät

Luennot, sovellustehtävät, essee


Takaisin