VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Liiketalous (T-LT) > 2013 > Vuosi 2 > Markkinointilainsäädännön perusteet (TLA0202)

Markkinointilainsäädännön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0202
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: T-LT 2013
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2014-2015)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2014-2015

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
33 22.8.2014 – 19.12.2014Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi15.8.2014 – 14.9.2014
34T-LT-2K, T-LT-2O5.1.2015 – 30.4.2015Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi8.12.2014 – 12.1.2015
35T-LT-2T5.1.2015 – 30.4.2015Marika Teirfolk-NaarmalaSuomi8.12.2014 – 12.1.2015

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2018-2019.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kaupalliseen sopimuksen tekemiseen liittyvän lainsäädännön, kuluttajansuojan ja kauppalain. Lisäksi opiskelija ymmärtää kilpailulainsäädännön vaikutukset yrityksen toimintaan ja osaa perusteellisesti kansallisen kilpailulainsäädännön. Lisäksi opiskelija tuntee immateriaalioikeuden perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 81 tuntia, mistä 39 tuntia on luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 42 tuntia.

Monimuotototeutuksessa:

Opiskelijan työmäärä 81 tuntia, mistä 15 tuntia on luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä omatoimista opiskelua 66 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet.

Monimuotototeutuksessa:

Työ- ja sopimusoikeuden perusteet.

Sisältö

Kuluttajansuojalaki ja kauppalaki, kilpailulaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä julkiset hankinnat. Immateriaalioikeudet.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa sekä toisaalta kykenee toimimaan alueen viranomaisten- ja oikeuslaitosten palveluksessa oikeudellista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen kansainvälisten yritysten palveluksessa.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Timo Karttunen, Hanna Laasanen, Liisa Sippel, Tero Uitto, Marjo Valtonen: Juridiikan perusteet (2015)(soveltuvin osin)
- kkv.fi materiaalit koskien kuluttajansuojaa ja kilpailulainsäädäntöä

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt, projektityöt, esitelmät, itseopiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelia hallitsee kiitettävästi kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä hahmottaa erinomaisesti niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

3. Opiskelia hallitsee hyvin kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä hahmottaa niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

1. Opiskelia hallitsee tyydyttävästi kurssin aihealueet, kuluttajansuojan, kauppalain, kilpailulainsäädännön sekä immateriaalioikeuden perusteet sekä ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, oikeustapaus esitelmä. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin