VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Informationsbehandling (T-ITE) > 2007V > Vuosi 2 > Projektledning och -administration (TDA0301)

Projektledning och -administration

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TDA0301
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: T-ITE 2007V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2008-2009)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Norrgård, Kenneth
Opetuskieli: Ruotsi

Osaamistavoitteet

Studerande förstår hur man jobbar i projekt och vet vilken betydelse en projektplan har för projektet. Studerande kan fungera som projektmedlem och projektchef för ett IT-projekt.

Opiskelijan työmäärä

Studierna tar ca 80h i anspråk under ca 14 veckors tid.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Inga förkunskaper behövs

Sisältö

Teoriblock (10 veckor):
Del 0: Startinfo och introduktion - ca 1 h
Del 1: Projektets mål och resultat, projektorganisation - ca 10 h
Del 2: Risker, projektplanering, resursering - ca 10 h
Del 3: Kvalitet - ca 10 h
Del 4: Kontroll och uppföljning - ca 10 h
Del 5: Roller och ansvar - projektmodeller - ca 10 h

Tillämpningsblock (4 veckor):
Miniforskningsuppgift eller referat om något område - ca 15 h
Tentamen (inkl. läsning/repetition) - ca 15 h

Opiskelumateriaali

Fundamentals of Project Management
Författare: Lewis, James P.
Publicerad: 2006
Utgivare: AMACOM

Boken finns på ebrary, direktlänk här (Funkar bara inom skolans nätverk och du skall ha behörighet till ebrary):
http://site.ebrary.com/lib/vamklibrary/search.action?adv.x=1&f00=title&p00=Fundamentals+of+Project+Management&search=S%C3%B6k+ebrary

Artiklar, videon och annat material som länkats från Portalen

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kursen genomförs som nätbaserad kurs (100%) och består av ett antal lektioner. För varje lektion finns teorimaterial att gå igenom. Upplägget av lektionerna finns kort förklarat under rubrik 'utvärderingsmetoder'.

Arviointikriteerit

5
Studerande har aktivt studerat de lektioner som ingår i kursen och förstår grundläggande faktorer inom projektledning och administration och har visat prov på tillämpningsförmåga och utmärkta kunskaper
3
Studerande har aktivt studerat de lektioner som ingår i kursen och förstår grundläggande faktorer inom projektledning och administration och har via sitt engagemang visat goda kunskaper
1
Studerande har tagit del i alla lektioner som ingår i kursen och känner till grundläggande faktorer inom projektledning och administration och har visat försvarliga kunskaper

Arviointimenetelmät

Studieperioden bedöms enligt vitsordsskalan 1 - 5.
Tenten bedöms med skalan 1 - 5. Varje inlämningsuppgift kommenteras av handledaren. Både inlämningsuppgifterna och tenten och deltagande i diskussionerna vägs in i kursvitsordet.
Handledaren har möjlighet att via den virtuella undervisningsmiljön följa studerandes studieaktivitet. Inlämningsuppgifterna löses individuellt, även om det är tillåtet att diskutera innehållet med andra studerande. Handledaren ser statistik på studerandes aktivitet i diskussiongrupperna och för att få vitsordet 5, krävs aktiva studier i alla delar av kursen.
Inlärningsprocessen bygger på egen aktivitet och eget självständigt arbete. Det material som finns strävar till att vara mångsidigt och belysa frågorna på ett praktiskt och konkret sätt. Genom att studerande via inlämningsuppgifterna skriver ner sina svar och reflektioner stärks inlärningsprocessen och i slutet av kursen gör studerande ett miniforskningsarbete som skall visa en djupare förståelse för problematiken med projektarbete.


Takaisin