VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Informationsbehandling (T-ITE) > 2007V > Vuosi 1 > Datakommunikation (TDA0203)

Datakommunikation

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TDA0203
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: T-ITE 2007V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2007-2008)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Karlsson, Christer
Opetuskieli: Ruotsi

Toteutukset lukuvuonna 2007-2008

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5T-IT-127.8.2007 – 21.12.2007Christer KarlssonRuotsi17.8.2007 – 7.9.2007

Osaamistavoitteet

Studeranden får en allmän uppfattning om datakommunikationens tekniska och funktionella principer. Studeranden behärskar grundbegreppen inom nätverk och kan grunderna i administration av lokala nätverk.

Sisältö

Datakommunikationens historia, nuläge och framtid, nivå-modellen (OSI), överföringsmedia, -apparatur och -gränssnitt, datakommunikationsprotokoll, överföringsfel, traditionella datanätverk och dataöverföring, digitala nätverk, överföring via radiovågor och satellitförbindelser, datakommunikationstjänster.

Opiskelumateriaali

Material sammanställt av läraren.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Närundervisning, uppgifter, laborationer och prov.

Arviointikriteerit

1 Studerande förstår nöjaktligen studieperiodens grunder
3 Studerande förstår väl studieperiodens grunder och kan tillämpa det inlärda i nya situationer
5 Studerande förstår utmärkt studieperiodens grunder och kan till stor del tillämpa det inlärda i praktiken

Arviointimenetelmät

Skriftlig tentamen och arbetsuppgifter. Numerisk bedömning (0-5).


Takaisin