VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Informationsbehandling (T-ITE) > 2007V > Vuosi 2 > Klient / server-databaser (TDA0108)

Klient / server-databaser

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TDA0108
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: T-ITE 2007V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2008-2009)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Harju, Börje
Opetuskieli: Ruotsi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3T-IT-2DA, T-IT-2DI25.8.2008 – 20.12.2008Börje HarjuRuotsi15.8.2008 – 31.8.2008

Osaamistavoitteet

Studeranden känner tilll grundbegreppen och de viktigaste administrationsåtgärderna för databaser i fleranvändarsystem. Studeranden förstår betydelsen av en välgjord databasplanering för ett fungerande system. Han/hon har kunskaper att skapa och administrera en fungerande databas.

Opiskelijan työmäärä

Totalt antal arbetstimmar: 81 h
- varav närstudier: 40 h
- varav självstudier: 41 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Grunderna i datalagring

Sisältö

Relationsdatabasterminologi. Planering, förverkligande och administration av Client/Server-lösningar i Microsoft SQL Server miljö. Aspekter vid fleranvändardatabaser. Lagrade procedurer. Triggers och alerts. Backup och återställning.

Opiskelumateriaali

Beginning Microsoft SQL Server 2008 Programming (Ebrary)
Av läraren sammanställt material.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Föreläsningar, övningar, självstudier.

Arviointikriteerit

1 = Studerande förstår grunderna i klient/server databaser
3 = Studerande har god förtåelse för klient/server databaser och kan tillämpa sin kunskap i praktiken
5 = Studerande har utmärkta förståelse för klient/server databaser och kan på utmärkt sätt tillämpa sin kunskap i praktiken

Arviointimenetelmät

Tentamen, utförda inlämningsuppgifter. Numerisk utvärdering (0-5)


Takaisin