VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Informaatiotekniikka (T-IT) > S1998L

Informaatiotekniikka (T-IT S1998L)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 14.8.1998
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
TIT10000PERUSOPINNOT90
TIT11000Yleiset perusopinnot
TIT11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
OKTIT11200Yrittäjyys ja yhteiskunta13,5
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11202Yrittäjyys3
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
YYY11204Ihminen työyhteisössä3
TIT1120BAsiakassuhdemarkkinoinnin perusteet3
TIT1130BKielet, viestintä ja terveyskasvatus13,5
YYY11302Viestintä4,5
TIT11387Atk-ruotsi3
TIT11304Atk-englanti 13
TIT11307Atk-englanti 21,5
TIT11305Opiskelu- ja työkykyisyys1,5
TIT1140BTietojenkäsittely ja työvälineohjelmat9
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
TIT11403Dokumenttien tuottaminen3
TIT11404Taulukkolaskenta3
TIT11405Esitysgrafiikka1,5
TIT1150BMatematiikka6
TIT11501Tietotekniikan matematiikka ja logiikka1,5
TIT11502Talousmatematiikka3
TIT11503Tilastomatematiikan perusteet1,5
TIT12000Ammatilliset perusopinnot
OKTIT12100Yritystoiminta ja atk12
TIT12101Yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet1,5
TIT12102Yrityksen logistiikka1,5
TIT12103Liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet3
TIT12104Yrityksen tietojärjestelmäsovellukset4,5
TIT12105Atk-oikeus1,5
TIT1220BLaitteistot ja varusohjelmat9
TIT12201Laitteistot ja varusohjelmat3
TIT12202Mikrotuki3
TIT12203Tietoliikenne3
OKTIT12300Ohjelmointi13,5
TIT12301Ohjelmoinnin perusteet6
TIT12302Sovelluskehitys4,5
TIT12303Ohjelmistojen dokumentointi1,5
TIT12304Käyttöliittymän analysointi1,5
OKTIT12400Suunnittelu ja tietovarastot10,5
TIT12401Tietosysteemit ja systeemityö3
TIT12402Tietovarastojen perusteet3
TIT12403Tietokannan hallinta4,5
 
TIT20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
OKTIT20100Tietojärjestelmien suunnittelu15
TIT20101Tietojärjestelmän määritys3
TIT20102Tietojärjestelmän suunnittelu6
TIT20103Kokonaiskehittäminen3
TIT20104Tietotekniikkaprojektin johtaminen3
TIT20200Tietojärjestelmän kehittäminen15
TIT20201Sovelluskehittimien laajennuskielet3
TIT20202Työasema-palvelinjärjestelmät 13
TIT20205Työasema-palvelinjärjestelmät 26
TIT20203Ohjelmien yhteistoiminta3
TIT20300Tietojärjestelmien toteutusympäristö15
TIT20301Olio-ohjelmointi4,5
TIT20302Tietokantasuunittelu3
TIT20303Käyttöjärjestelmät4,5
TIT20304Lähiverkot3
OKTIT21400Suunnittelu15
TIT21401Tietojärjestelmän testaus ja ylläpito3
TIT21402Valmissysteemin hankinta3
TIT21403Suunnitteluprojekti4,5
TIT21404Tietojärjestelmien erityiskysymyksiä3
TIT21405Uudet ohjelmointivälineet4,5
TIT21406Vuorovaikutteinen hypermedia6
TIT21407Tilastomatematiikan jatkokurssi3
OKTIT22400Tietoliikenne15
TIT22401Tietoverkkojen suunnittelu3
TIT22402Tietoverkkojen rakentaminen3
TIT22403Verkkokäyttöjärjestelmät3
TIT22404Tietotekniikan erityiskysymyksiä3
TIT22405Yrityksen tietoliikenneratkaisut3
TIT22406Tietoliikenteen projektityöt4,5
TIT22407Tietoliikenneohjelmointi4,5
TIT22408Fysiikka ja elektroniikka3
 
TIT30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15