VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Informaatiotekniikka (T-IT) > S1997L

Informaatiotekniikka (T-IT S1997L)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 14.7.1997
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
TIT10000PERUSOPINNOT90
TIT11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101BAMK-opiskelu ja työskentelymenetelmät1,5
YYY11103BProjektityöskentely1,5
TIT1120BYritystoiminta25,5
YYY11202Yrittäjyys1,5
YYY11205BLiiketoiminnan suunnittelu ja Business Plan1,5
YYY11206BYritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet3
YYY11207BYrityksen logistiikka1,5
YYY11208Liikekirjanpidon perusteet ja tilinpäätös3
YYY11209Yrityksen tietojärjestelmäsovellukset4,5
TIT1120BAsiakassuhdemarkkinoinnin perusteet3
YYY11210Julkishallinto ja atk1,5
YYY11211Atk-oikeus1,5
YYY11212Talousmatematiikka3
YYY11213Tilastomatematiikan perusteet1,5
TIT1120CTyövälineohjelmat9
TIT11403Dokumenttien tuottaminen4,5
TIT11404Taulukkolaskenta3
TIT11405Esitysgrafiikka1,5
TIT11300Kielet ja viestintä15
TIT11398Kirjallinen viestintä3
TIT11399Neuvottelu ja yhteistyötaito3
TIT11311ADB-svenska3
TIT11306Atk-englanti6
TIT1220BLaitteistot ja varusohjelmat12
TIT11501Tietotekniikan matematiikka ja logiikka1,5
TIT12201Laitteistot ja varusohjelmat4,5
TIT12202Mikrotuki3
TIT12203Tietoliikenne3
OKTIT12300Ohjelmointi15
TIT12301Ohjelmoinnin perusteet6
TIT12302Sovelluskehitys6
TIT12399Sovelluskehittimien laajennuskielet3
TIT11240Tietovarastot7,5
TIT12402Tietovarastojen perusteet3
TIT12403Tietokannan hallinta4,5
TIT12500Suunnittelu3
TIT12401Tietosysteemit ja systeemityö
 
TIT20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
OKTIT20100Tietojärjestelmien suunnittelu15
TIT20101Tietojärjestelmän määritys3
TIT20102Tietojärjestelmän suunnittelu6
TIT20103Kokonaiskehittäminen3
TIT20104Tietotekniikkaprojektin johtaminen3
TIT20200Tietojärjestelmän kehittäminen15
TIT20204Laatujärjestelmät ja tietojärjestelmäprojektin hallinta3
TIT20206Työasema-palvelinjärjestelmät9
TIT20203Ohjelmien yhteistoiminta3
TIT20300Tietojärjestelmien toteutusympäristö15
TIT20301Olio-ohjelmointi4,5
TIT20302Tietokantasuunittelu3
TIT20303Käyttöjärjestelmät4,5
TIT20304Lähiverkot3
OKTIT21400Suunnittelu15
TIT21405Uudet ohjelmointivälineet4,5
TIT21406Vuorovaikutteinen hypermedia6
OKTIT22400Tietoliikenne15
TIT22401Tietoverkkojen suunnittelu3
TIT22402Tietoverkkojen rakentaminen3
TIT22403Verkkokäyttöjärjestelmät3
TIT22405Yrityksen tietoliikenneratkaisut3
TIT22407Tietoliikenneohjelmointi4,5
 
TIT30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15