VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hyvinvointiteknologia (SXV0100)

Hyvinvointiteknologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SXV0100
Tyyppi: Valinnainen / Sijoittamaton
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
1H-VV25.2.2016 – 28.4.2016Heidi BlomSuomi 7.12.2015 – 15.1.2016
2H-VV9.1.2017 – 2.6.2017Heidi BlomSuomi 12.12.2016 – 31.1.2017
3H-VV8.1.2018 – 1.6.2018Heidi BlomSuomi 11.12.2017 – 10.2.2018
4H-VV7.1.2019 – 1.6.2019Heidi BlomSuomi 10.12.2018 – 10.1.2019
 vapvalP3 – P4 (2019-2020)Heidi BlomSuomi26 h 

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2019-2020

Osaamistavoitteet

Opintojakso on avoin kaikille Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Opiskelija osaa tunnistaa teknologian mahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa ja yhteiskunnassamme. Opiskelija osaa tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata ja pohtia hyvinvointiteknologian eettisiä kysymyksiä.

Opiskelija saa valmiudet digitaalisen tarinan laatimiseen. Opiskelija tuottaa valitsemastaan teemasta valitsemalleen asiakasryhmälle soveltuvan noin 10 min digitaalisen tarinan (multimediatuote).

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op. Osallistujia yhteensä noin 20 opiskelijaa, joka jakaantuu Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakouluopiskelijoiden kesken.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Hyvinvointiteknologia, digitaalinen tarina, eri asiakasryhmien erityispiirteet.

Opiskelija voi valita digitaalisen tarinan sisällön oman mielenkiintonsa mukaan esim:
Kulttuuri (esim ajanviete, ympäristö, luonto, harrastukset, Hengelliset, ennen vanhaan)
Liikunta (esim liikuntaneuvonta, jumppa, rentoutus)
Terveys (esim terveysneuvonta, kauneus- ja hyvinvointi)
Tietokanava (esim. eri palveluiden neuvonta, tietoiskut, tekninen tuki)
tai jostain itselle tärkeästä aiheesta, jonka uskot kiinnostavan asiakkaita.

Opiskelijoille annetaan mahdollisuus opintojakson puitteissa tehdä konkreettista yhteistyötä Vaasan kaupungin Alvar -palvelun kanssa. Alvar-palvelu on vuorovaikutteinen kuvapuhelinpalvelu hyvinvoinnin välineenä. Alvar-palvelussa voit tutustua uusiin teknologia-avusteisiin toimintamalleihin hyvinvoinnin tukemisessa.

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden osallistua LUMA-keskus Pohjanmaan järjestämään lasten tiedefestivaaleille 10.4.2019 Technobothniassa.

Opintojaksoon pyritään sisällyttämään alan tutustumiskäynti.

Opiskelumateriaali

Leikas 2014. Ikäteknologia.

Riikonen & Palomäki 2014. Seurantateknologia muistisairaan ihmisen näkökulmasta - autonomiaa vai tunkeilevuutta? Gerontologia 2014:3.

Tekes 298/2013. Uskallus ja innovaatiot. Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Linkki:http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/uskallus_ja_innovaatiot_katsaus.pdf

Suhonen & Siikanen 2007. Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla –hyöty vai haitta?
Linkki:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/20730/Suhonen_Liisa_Lamk_2007.pdf?sequence=1

Muu Moodlesta löytyvä opiskelumateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

TOTEUTUS LUKUVUONNA 2018 - 2019
Opetus toteutetaan toiminnallisesti omalla paikkakunnalla Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
Aloituspaja: 17.1.2019 klo 14-16
Teoriapaja: 24.1.2019 klo 14-16
Teoriapaja: 31.1.2019 klo 14-16
Pienryhmien ohjaus, itsenäistä työskentelyä: vko:t 7-10
Esityspaja:14.3.2019 klo 14-16


TOTEUTUS LUKUVUONNA 2017-2018:
Opetus toteutetaan toiminnallisesti omalla paikkakunnalla Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
Aloituspaja 22.2.2018 klo 14-16
Teoriapaja 8.3.2018 klo 14-16
Teoriapaja 15.3.2018 klo 14-16
Pienryhmien ohjaus vko:lla 12-16
Esityspaja 26.4.2018 klo 14-16


TOTEUTUS LUKUVUONNA 2016-2017:
Opetus toteutetaan toiminnallisestu omalla paikkakunnalla Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä Adobe Connectia hyödyntäen seuraavasti:
Aloituspaja 23.2.2017 klo 14.00 - 16.00
Teoriapaja 9.3.2017 klo 14.00 - 16.00
Teoriapaja 16.3.2017 klo 14.00 - 16.00
Pienryhmätyöskentelyn ohjaus vko:t 12-16 välisenä aikana
Tekniikkapajat vko:lla 12-16 välisenä aikana
Esityspaja 27.4.2017 klo 14.00 - 16.00, jossa on mahdollisuus olla mukana digitaaliseen tarinaan osallistuneet asiakkaat/asiantuntijat


TOTEUTUS LUKUVUONNA 2015-2016:
Opetus toteutetaan toiminnallisesti omalla paikkakunnalla Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä Adobe Connectia hyödyntäen seuraavasti (VAMKin opiskelijat Vaasassa ja SeAMKin opiskelijat Seinäjoella):
aloituspaja to 25.2.2016 klo 14.00 - 16.00 vko 8
teoriapaja to 10.3.2016 klo 14.00 - 16.00 vko 10
teoriapaja to 17.3.2016 klo 14.00 - 16.00 vko 11
pienryhmätyöskentelyn ohjaus vko:lla 12 - 16 välisenä aikana
tekniikan työskentelypaja 2x3h vko:lla 12 -16 välisenä aikana
esityspaja to 28.4.2016 klo 14.00 - 16.00, jossa on mahdollisuus olla mukana digitaaliseen tarinaan osallistuneet asiakkaat/asiantuntijat.

Arviointikriteerit

Hyväksytty: Opiskelija on tuottanut digitaalisen tarinan. Opiskelija osaa itsearvioinnissa pohtia hyötyjä ja haittoja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa hyvinvointiteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut digitaalista tarinaa tai lopullinen tuotos on hyvin puutteellinen. Itsearviointi on puutteellinen.

Arviointimenetelmät

Suositellaan vahvasti opiskelijan läsnäoloa aloituspajassa.

Digitaalinen tarina arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen itsearvioinnin työskentelystään. Itsearviointi arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Harjoittelu

-

Lisätietoja

Opetuksesta vastaavat VAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön sosiaalialan lehtori Heidi Blom, puh 020 - 7663 348, heidi.blom@vamk.fi ja SeAMKin vanhus- ja sosiaalityön opettaja Tua Niemelä, tua.niemela@seamk.fi.


Takaisin