VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Matkailijan terveys (SXV0064) > 2020-2021

Matkailijan terveys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SXV0064
Tyyppi: Valinnainen
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002H-VV23.8.2020 – 3.1.2021Sanna SaikkonenSuomi17.8.2020 – 24.8.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa matkustamiseen liittyvät terveysriskit,
Opiskelija osaa ennaltaehkäistä terveysriskejä,

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 18 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 36 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

*Matkailijan terveysriskit,
*Turvallinen matkustaminen,
*Opiskelu ja työskentely ulkomailla.

Opiskelumateriaali

www.thl.fi: matkailijan terveysopas 2009

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

lähiopetus 11h,
ryhmätyö 8h,
seminaarit 7 h,
oppimispäiväkirja.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
* tunnistaa matkustamiseen liittyviä terveysriskejä
* ennaltaehkäistä terveysriskejä
* toimia ryhmässä tavoitteiden mukaan

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö hyväksytty/hylätty
Oppimispäiväkirja


Takaisin