VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikka (ST00BJ04) > 2023-2024

Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ04
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E28.8.2023 – 16.12.2023Jani Ahvonen, Jukka HautalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sähkötekniikan perusilmiöihin ja suureisiin sekä tasavirtapiirien laskentaan ja osaa soveltaa opittuja menetelmiä yksinkertaisten tasavirtapiirien ilmiöiden laskemiseen. Opiskelija oppii yleisimpien tasasähkösuureiden mittausmenetelmät ja -kytkennät sekä käytettävien mittaus- ja valvontalaitteiden käytön ja toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii valitsemaan kullekin sovellutukselle turvallisen ja mahdollisimman hyvin tarkoitukseen sopivan mittaustavan ja laitteet sekä arvioimaan mittauksen tarkkuutta.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus.

Sisältö

Tasavirtapiireihin liittyvät suureet, kuten jännite, varaus, virta, resistanssi, teho ja energia ja kuinka niitä mitataan. Tärkeimmät tasavirtapiirien käyttäytymistä säätelevät peruslait, kuten Ohmin laki ja Kirchoffin lait. Erilaiset vastusten kytkennät ja niiden sieventäminen. Erilaisien mittareiden ominaisuuden ja mittauskytkentöjen ominaisuudet sekä mittausten luotettavuusarviointi ja mittaustarkkuuden määrittäminen. Matemaattisia työkaluja teoreettisen sähkötekniikan tehtävien ratkaisuun.

Opiskelumateriaali

Heikki Esala: Teoreettinen sähkötekniikka 1, Heikki Esala: Sähkömittaustekniikka, Aumala: Mittaustekniikan perusteet, Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, harjoitustunnit, laboratorioharjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt, tuntiaktiivisuus.


Takaisin