VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähkösuunnittelun perusteet (ST00BJ02) > 2023-2024

Sähkösuunnittelun perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ02
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E, VY-2-EE8.1.2024 – 30.4.2024Jarkko VuorinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään ja lukemaan teknillisiä- ja sähköpiirustuksia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet erilaisten yksinkertaisten alan piirustusten laatimiseen ja osaa valita tarkoitukseen sopivan esitystavan. Opiskelija perehtyy tietokoneissa toimiviin suunnittelun CAD-järjestelmiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa valmiudet erilaisten yksinkertaisten sähköpiirustusten laatimiseen CAD-ohjelmilla.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan teknisen piirtämisen perusteisiin, teknisen piirtämisen piirrosmerkkeihin sekä sähkömekaanisen releen ja kontaktorin ohjaukseen ja käyttöön ohjauskytkennöissä. Käydään läpi eri ohjauskytkennät ja painonappiohjauksella toteutetun standardin mukaisen moottorilähdön ohjaus- ja päävirtapiirin toiminta. Harjoitustuntien aikana tehdään aluksi tietokoneavusteisen suunnitteluohjelman käyttöön liittyviä teknisen piirtämisen harjoituksia. Harjoitustuntien edetessä piirretään yksinkertaisia piirrosmerkkejä, joiden avulla harjoitellaan sähköpiirustuksen laatimista ja olemassa olevan piirustuksen muokkaamista. Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja piirtämään sähkö- ja automaatioalan yleiskaavioita ja samalla perehdytään CAD-järjestelmien toimintoihin.

Opiskelumateriaali

St-kortisto, SFS-käsikirja 16, opettajan luoma materiaali kurssikansiossa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkaopetus ja piirtämisharjoittelu CAD-opetustilassa sekä itsenäisesti suoritettavat palautettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustöiden ja työskentelyn arviointi.


Takaisin