VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 4 > Käyttöjen ohjaussovellutukset (ISTS2302)

Käyttöjen ohjaussovellutukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2302
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005ST2018-4, ST2018-4A, ST2018-4B23.8.2021 – 19.12.2021Marko IskalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan sähkökäyttöihin perustuvia sovelluksia ja niiden ohjausjärjestelmiä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 107 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 56 h
Itsenäistä opiskelua 51 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Juonne Teollisuussähköistyksen laitteet ja niiden ohjaus. Moottorikäyttöjen säätö.

Sisältö

Taajuusmuuttajan ominaisuudet toteutettaessa järjestelmäkäyttöjä. Momentti- ja nopeussäädön hallinta kiihdytyksessä, ajossa ja jarrutuksessa. Kuormituksen jako kytkettyjen käyttöjen välillä. Ohjearvojen laskenta logiikkajärjestelmässä. Radan paikkasäädön, kireyssäädön ja maaliinajon toteuttaminen logiikkajärjestelmässä. Taajuusmuuttajan ominaisuuksien lisääminen, sen sisäistä ohjelmaa täydentämällä. Tutustuminen servokäyttöihin ja niiden soveltamiseen.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste: Käyttöjen ohjaussovellutukset, Juha Nieminen. Laboratoriotyöohjeet. Harjoitustehtävämateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetusta sekä ohjattua opiskelua pienryhmissä PC-luokassa ja laboratoriossa.

Arviointikriteerit

5:Opiskelija osaa itsenäisesti tehdä suunnitelmia ja toteuttaa niitä käyttäen hyväksi kurssissa esitettyjä menetelmiä.
3:Opiskelija osaa toteuttaa kurssissa esitettyjen menetelmien avulla suunnitelmia, jotka ovat malliratkaisujen kaltaisia.
1:Opiskelija ymmärtää kurssin oppisisällössä esitetyt suunnitelmat ja ratkaisut.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät, laboraatiotyöskentely ja laboraatiotyöselostukset arvioidaan


Takaisin