VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Säädetyt sähkökäytöt (ISTS2300)

Säädetyt sähkökäytöt

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ISTS2300
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Jokinen, Kari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy nopeustakaisinkytketyn sähkömoottorikäytön ominaisuuksiin tasavirta-, oikosulku-, tahti- ja kestomagneettimoottoreilla. Opiskelija osaa laatia ohjelmoitavalla logiikalla ohjearvoketjuja nopeus- ja momenttisäätöisiin sovellutuksiin.

Sisältö

Tasavirta-, oikosulku-, tahti- ja kestomagneettimoottorien säätö erilaisilla suuntaajilla. AC-käyttöjen skalaari-, vektori- ja DTC-säätö. Suuntaajien liittäminen automaatiojärjestelmiin ja momentti- ja nopeusohjeen muodostaminen halutun toiminnon aikaansaamiseksi. Säädettyjen käyttöjen parametrointi ja käyttö käytännönläheisissä prosesseissa laboratoriossa.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin