VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 3 > Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumentointi (ISTS2202)

Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumentointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2202
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Ylivainio, Matti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D4.1.2021 – 2.5.2021Olli TuovinenSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa valmiudet suunnitella teollisuuden ohjaus- ja säätöjärjestelmiä. Hän osaa tuottaa tarpeelliset sovellusohjelmat prosessisuunnittelun lähtötiedoista. Hän osaa valita mittaus- ja ohjauslaitteet sekä suunnitella niiden asennukset, hankinnat ja toteutukset.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Teollisuussähköistyksen laitteet ja niiden ohjaus -juonne.

Sisältö

Prosessien ylös- ja alasajosekvenssien suunnittelu sekä toteutus. Säädöt ja niiden hallinta muutostilanteissa. Turvajärjestelmät ja niiden toteutus. Mittaus- ja ohjauslaitteiden valinta ja asennus prosessiin huomioiden kohdeprosessin ominaisuudet. Teollisuusautomaation suunnittelun, hankinnan ja kunnossapidon dokumentit sekä niiden tuottaminen.

Opiskelumateriaali

Opettaja määrittää opintomateriaalin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetusta sekä ohjattua opiskelua pienryhmissä PC-luokassa ja laboratoriossa

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät, laboraatiotyöskentely ja laboraatiotyöselostukset arvioidaan.


Takaisin