VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Teollisuus- ja voimalaitosverkot ja niiden automaatio (ISTS2200)

Teollisuus- ja voimalaitosverkot ja niiden automaatio

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ISTS2200
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Jokinen, Kari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmät. Hän osaa mitoittaa sähköverkon pääkomponentit taloudelliset seikat huomioiden.

Opiskelija osaa soveltaa teollisuuden ohjausjärjestelmiä sekä prosessien että sähköverkon ohjaukseen ja säätöön.

Hän hallitsee keskeisten teollisuusinstrumenttien mitoituksen ja valinnan prosessin vaatimuksista lähtien.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin