VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 4 > Sähkönjakelun automaatioprojekti (ISTS1204)

Sähkönjakelun automaatioprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS1204
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003ST2018V-4, ST2018V-4A, ST2018V-4B28.10.2021 – 31.12.2021Jari KoskiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Sähkönjakelun automaatioprojektissa opiskelija oppii soveltamaan aiemmin teoriassa opittuja tietoja ja taitoja sekä itsenäistä tiedonhakua. Tavoitteena on, että hän kykenee suunnittelemaan tietyn kiinteistön automaatio-, turva- ja viestintäjärjestelmän ja osaa valita siihen soveltuvat komponentit. Lisäksi hänen tulee osata suunnitella ja ohjelmoida sähköaseman kaukokäyttöjärjestelmän tärkeimmät valvontanäytöt.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h
- Itsenäistä opiskelua 26 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Distribution Automation, Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät, Rakennusautomaatio.

Sisältö

Suunnitteluprojektissa sovelletaan seuraavia juonteen opintojaksoilla opittuja tietoja ja taitoja:
- Palohälytys-, murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmän suunnittelu ja sen komponenttien valinta sähköasemarakennukseen
- Sähköaseman kaukokäyttöjärjestelmän antennijärjestelmän vaimennuksen laskenta ja komponenttien valinta
- Sähköaseman kaukokäyttöjärjestelmän asemakuvan suunnittelu ja toteutus

Opiskelumateriaali

Juonteen opintojaksoilla käytetty oppimateriaali sekä projektiin liittyvä oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektin ohjaus, ryhmätyöskentely ja tutkiva oppiminen.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perustana on työskentely projektissa ja projektista kirjoitettava raportti, jossa esitetään piirustukset, valintakriteerit, laiteluettelot, laskelmat sekä kaukokayttöjärjestelmän asemakuva.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin