VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 4 > Rakennusautomaatio (ISTS1203)

Rakennusautomaatio

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS1203
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003ST2019-3, ST2019-3A, ST2019-3B, ST2019-3C, ST2019-3D28.2.2022 – 1.5.2022Matias MäkeläSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja pystyy hankkimaan lisätietoa keskeisimmistä rakennusautomaation väyläratkaisuista, perusominaisuuksista ja toteutusperiaatteista.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähköasennukset

Sisältö

St-kortiston ohjeiden ja uusien käytäntöjen soveltaminen kiinteistöjen rakennusautomaation suunnitteluun, asennukseen ja projektinhallintaan. Rakennusautomaatiolle asetettavat toiminnalliset tavoitteet (laajuus, ominaisuudet) ja taloudelliset tavoitteet (energian käytön tuottavuus, työmenekki). Rakennusautomaatiojärjestelmien yhteensovittaminen, käyttöliittymät, väyläratkaisut ja mobiilit ohjausjärjestelmät. Lisäksi annetaan valmiudet suunnitella suppeahko rakennusautomaatiojärjestelmä.

Opiskelumateriaali

Opettajan luoma materiaali Moodlessa, St-kortisto, seminaariesitykset, labratorio-ohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento, seminaariesitys ajankohtaisesta rakennusautomaatio ratkaisusta, laboraatio harjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Kurssikoe. Laboratoriotyöskentely ja osallistuminen seminaariin mahdollistaa arvioinnin.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin