VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 4 > Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät (ISTS1202)

Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS1202
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Männistö, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2019-3A, ST2019-3B, ST2019-3C, ST2019-3D7.3.2022 – 30.4.2022Jarkko VuorinenSuomi21.2.2022 – 14.3.2022
3003ST2018V-4, ST2018V-4A, ST2018V-4B1.8.2021 – 31.12.2021Jarkko Vuorinen, Timo Männistö, Timo RinneSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustiedot ja toteutusperiaatteet kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähköasennukset, rakennusten sähkösuunnittelu

Sisältö

Viranomaismääräysten, standardien ja St-kortiston ohjeiden soveltaminen kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen. Turvajärjestelmien, yleiskaapeloinnin ja antenniverkkojen rakenteet, mitoitusperiaatteet, asennustavat ja häiriösietoisuus.
Sähkösuunnittelussa opittujen käytäntöjen soveltaminen turva- ja viestintäjärjestelmien suunnitteluun. Harjoitustyö.

Opiskelumateriaali

Viranomaismääräykset, lait, standardit, St-kortisto, opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäisesti toteutettua suunnittelua ja piirtämistä jatkuvan ohjaavan palautteen periaatteella. Osa opetuksesta luentoa. Pääosa opetuksesta tapahtuu tietokoneluokassa, joka on erityisvarusteltu sähkö- ja telesuunnittelunsuunnittelun tarpeisiin.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe, harjoitustöiden ja työskentelyn arviointi.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin